۱۳۹۰ آذر ۴, جمعه

آن شب
آن شب که ماه بود و فروغ ستاره بود
بر آسمان چشم تو ما را نظاره بود
آن شب فضا ، همه عطر تن تو داشت
هر رایحه ، ترانه ای از عشق می نگاشت
آن شب نگاه تو غزل عشق می  سرود
ابیات آن نگاه ، به جان داد تار و پود
آن شب تمام جان و تن آتش گرفته شد
گل های عشق در بر ما ، نو شکفته شد
آن شب که دست عشق تو و من به هم فشرد
غم از میانه رفت و ره نیستی سپرد
آن شب که فصل عشق ورق خورد در کتاب
چشمان ما یکی شد و بیگانه شد ز خواب
آن شب نشد فسانه و پاینده هست هنوز
بر صفحه ی خیال ، درخشد بسان  روز

دكتر منوچهر سعا دت نوری / نیویورک - ۱۹۶۷

 
 بر گرفته از مجموعه سروده‌های امید وآرزو

۱۳۹۰ آبان ۳۰, دوشنبه

بر تو چه آمده است


ایرانی_ غیور
انسان_ پر غرور!

رعدی نمی شوی ، که صدائی نهی ز د ور
برقی نمی زنی ، که فضا ئی دهی ز نور

یادی نمی کنی، ز زمان های شوق و شور
پا بر نمی کشی  ز مکان های سوت و کور

باده نمی چشی ، ز لب_ ساغر_ بلور
گامی نمی نهی ، که برقصی بسان حور

دل را نمی دهی ، به نوایی که از سرور
گردیده ای ، حکایت آن سنگ پر صبور

بر تو چه آمده است ، درین عصر و روزگار
بگزیده ای ، خموشی و بگرفته ای ، کنار!

ایرانی_ غیور
انسان_ پر غرور!

دکتر منوچهر سعادت نوری


بر گرفته از مجموعه سروده های زنجیرها

۱۳۹۰ آبان ۱۲, پنجشنبه

تلفنگوشی_ گفت و شنود را تا گرفت او ، گفتمش
دوست می دارم ترا ، آیا که می دانی هنوز


گفت او، ای نازنین قلب مرا سوزانده ای
لیک آگاهم که تو در سینه،  پنهانی هنوز


نا له ام بر خط سیم افتاد و با امواج گفت
دردمند_ عشق تو هستم ، که درمانی هنوز


نازنینا ، گر گنه کردم خطایم را به بخش
عشق_ یکتای منی و روح و ایمانی هنوز


خنده ای کرداز ته دل، دلبر دیرین و گفت
منتظر ما نم ترا بینم ، که جا نا نی هنوز


دکتر منوچهر سعادت نوری


بر گرفته از مجموعه سروده های امید و آرزو

بوسه
لب ، چه وجدانگیز دارد بوسه ای
یاد بود_ لحظه ی دیدار_ تو

لایه های لب پر از ذرات عشق
آرمان_ ذره ها ، رخسار_ تو

تا نمودی نوش من جام لبت
وصلت هر بوسه ، ایمانم گرفت

راحت عمر مرا دادی به باد
آتش_ عشقت ، همه جانم گرفت

دیدگان تو به وقت بوسه باز
وادی_ چشم تو منزلگاه عشق

سایه ی مژگان تو ،امواج مهر
تارک ابرو ، مسیر_ راه عشق

دولت_ بوسه ز تو پایندگی
اخگر_ لب ها، بلور آئینه هاست

روح و جان ، آذین ازین تابندگی
مشعل_ بوسه ، درون سینه هاست


دکتر منوچهر سعادت نوری

بر گرفته از مجموعه سروده‌های امید وآرزو