۱۳۹۷ اردیبهشت ۴, سه‌شنبه

رباعی: آمدم


آمدم تا بر سر راهت نشینم
آمدم رخسار زیبایت به بینم

آمدم  من آمدم ای مه جبینم
 نازنینم ای همه آیین و دینم

دکتر منوچهر سعادت نوری
*
مجموعه‌ ی گٔل غنچه‌های پندار