۱۳۹۷ فروردین ۲۸, سه‌شنبه

نسلی که ما بودیم

Image result for ‫ترانه ی "نيمه شبان تنها‬‎

ناگهان آمد به خاطر، روزگاران گذشته............................ شد نمایان پیش رویم، یاد دوران گذشته
 چه عجب نسلی که ما بودیم با صد ها نشانه ............... عاشق_ فرهنگ و دانش، همره شعر و ترانه
*
از زمان نوجوانی، ابتدای_ زندگانی .............................. مانده ده ها خاطره آمیخته با صد نشانی
 دوستداری بر "طبیعت"، در کنار رود و دریا .................... یا میان باغ و اطراف بسا گل های زیبا
 یا سوار ماشین دودی به پیرامون "شاه عبدالعظیم" ............. یا "سر_ پل"، هم قدم با آشنایان_ قدیم
 یا که در "میدان تجریش" خوردن سیخی جگر ..........لذتی می داد که می کردی هوس، سیخی دگر
 یا همانجا بستنی و فال گردو و بلال ..................... نوش_ جان می شد فراوان ای بسا فرخنده حال
 وز سرازیری مقصود بک، بسوی باغ_ "خاله" ........ جمعی از فامیل و آنجا، دوغ و شربت در پیاله
 یا به سربالایی "دربند" و از آنجا، سر_ بند................... کافه ها، با دست پختی از مدیران_ هنرمند
 یا گذشتن از میان_ سد کنکور با تلاشی پر دوام .......... تا که تحصیلات_ عالی زندگی سازد به کام
 یا که شرکت در کلاسهای زبان، وقت غروب .............. یا پژوهش در کتابخانه،  برای شعر خوب
 یا بسوی "سبزه میدان" و بسا بازارها ................... یا به آن "میدان ارک"_ پر خروش و پر صدا
 یا بسوی "کافه فیروزه" و شاعرهای نو ..................... یا درون "کافه جمشید" با گروهی کافه رو
 یا به "لاله زار" و بازارش به منظور خرید ............. یا تماشای تئاتر و سینمایی که میبایست دید
 از "سه راه شاه" به بالا رستوران ها سینماها ............ تا به آن "پارک بزرگ" و کافه ی چاتانوگا
 مرکزی چون وعده گاه_ دختران و پسران ............................... یا مکانی از برای دیدن بازیگران
*
در جوانی و به دوران_ تاهل ............................................ کار و کوشش بود، هر ان بی تامل
 در طبیعت، دامن_ کهسار و گلزار ................................ واله و شیدای گردش، همره دیرینه یار
 یا به "کوچینی_ فرهاد" ........................................................... و شنودی از صدای گرم او
 یا به "باکارا" تماشای جمیله ................................................................. رقص های نرم او
و به آنجا با تعجب دیدن "هنری کیسینجر"+ ............... او که بود طراح تغییرات_ کشورهای دیگر
یا حضور در باشگاهی با سخنرانان روز ,,........., حرف هایی از سیاست از هنر از سوخت و سوز
یا که نقد " تد کندی" در همان پنجاه و شیش++ .......... از رژیم_ وقت ایران و طرحی نو به پیش
  یا که گاهی تا به چالوس، تا به شاهی تا گلستان .................. بود دیداری نکو از بستگان و دوستان
 رفت و آمد ها، خوش و مطلوب و شاد ........................................ لذت آن  لحظه ها، پیوسته یاد
*
چه عجب نسلی که ما بودیم با صد ها نشانه ............. در ره فرهنگ و دانش، گوش بر ساز و ترانه
 از همان نسل ایم ما ، نسلی که بوده است ...................... عاشق تفریح و کار و شیوه های جاودانه
دکتر منوچهر سعادت نوری
+
هنری کیسینجر دیپلمات، عضو حزب جمهوری‌خواه و مشاور اسبق امنیت ملی ایالات متحده آمریکا ضمن بازدید از ایران در سال ۱۳۵۵ به کافه ی "باکارا" نیز برده شد
++ سخنرانی  " تد کندی" سناتور عضو حزب دموکرات آمریکا در باشگاه  دانشگاه تهران در تابستان سال ۱۳۵۶
مجموعه‌ ی گٔل غنچه‌های پندار
http://saadatnoury.blogspot.ca/2018/04/blog-post_17.html