۱۳۹۶ دی ۲۱, پنجشنبه

رباعی: ویژگی های فیل

" فیل"، اندر درون_ یک بیشه
فارغ است، از جهان_ اندیشه

حس_ بویایی اش*، برای دفاع
شده ، او را ، نکو ترین پیشه

دکتر منوچهر سعادت نوری

* بر اساس منابع گوناگون فیل‌ها قدرت بینایی ضعیفی دارند ولی توانایی شنوایی و بویایی آنها بسیار خوب است. اگر یکی از فیل‌ها احساس خطر کند، همه گله گوش به زنگ می‌شود