۱۳۹۶ دی ۱۲, سه‌شنبه

رباعی: سال نو


 ۱
سال نو آمد که عصری پر شکوه بنیان کند
درد و حرمان_ بسا ایرانیان ، درمان کند
یا ، یرانداد بساط_ ظلم و استبداد را
آن ستمگرناکسان را خوار و بی سامان کند
۲

سال_ نو همراه شد با جنبش_ آزادگان
تا که فر و شوکت ایران زمین ، تابان کند
یا نوازد ساز_ عشق و سر دهد آواز_ شاد
کوی و برزن را گل افشان و شعف باران کند
دکتر منوچهر سعا دت نوری

سال نو شاد و خوش و مبارک باد