۱۳۹۶ آذر ۲۰, دوشنبه

رباعی: سکوت تو


از آن نگاه پر ملامت و از آن سکوت تو
بسیار خسته ایم و بسا دلشکسته ایم*

بیهوده و عبث شده‌ است ، کار_ ما و تو
در انتظار_معجزه ، حیران ، نشسته ایم
دكتر منوچهر سعادت نوری

*در برخی از نسخ به شکل "ازخشم ناگهان ‌تو، عمریست خسته ایم/ وز طبع بد گمان ‌تو، بس دلشکسته ایم" نیز آمده است
*