۱۳۹۶ مهر ۱۰, دوشنبه

نفس ها و سروده ها و ترانه ها

سروده ها
به لب هایم، مزن قفل خموشی/ که در دل، قصه ای ناگفته دارم
ز پایم باز کن، بند گران را/ کزین سودا، دلی آشفته دارم
بیا ای مرد، ای موجود خودخواه/ بیا بگشای، درهای قفس را
اگر عمری، به زندانم کشیدی/ رها کن دیگرم، این یک نفس را
منم آن مرغ، آن مرغی که دیریست
به سر، اندیشه ی پرواز دارم... : فروغ فرخزاد
*
خیال دلکش پرواز، در طراوت ابر، به خواب می ماند
پرنده در قفس خویش، خواب می بیند
پرنده در قفس خویش، به رنگ و روغن تصویر باغ می نگرد
پرنده می داند، که باد بی نفس است
و باغ تصویری ست... : هوشنگ ابتهاج
*
تو را چو با دگران، یار و هم نفس بینم/ بهار خویش، به تاراج خار و خس بینم
ز باغبانی خود، شرمساریم این بس/ که چون تو دسته گلی را به دست کس بینم
روا مدار خدایا، که من در این گلزار/ هوای عشق، تماشاگه هوس بینم
شکوفه روی منا، برگ آن بهارم نیست/ که شاخسار گل از روزن قفس بینم
بیا، که چون سحرم، بی تو یک نفس باقی است
مگر چو آینه، رویت، در این نفس بینم : دکتر شفیعی کدکنی
*

وقتی میای صدای پات از همه جاده ها میاد
انگار نه از یه شهر دور که از همه دنیا میاد
تا وقتی که در وا میشه لحظهء دیدن میرسه
هر چی که جاده ست رو زمین به سینهء من میرسه
آه... ای که تویی همه کسم/ بی تو می گیره نفسم
اگه تورو داشته باشم/ به هر چی میخوام میرسم
وقتی تو نیستی قلبمو واسه کی تکرار بکنم
گلهای خواب آلوده رو واسه کی بیدار بکنم
دست کبوترای عشق واسه کی دونه بپاشه
مگه تن من میتونه بدون تو زنده باشه...
عزیزترین سوغاتیه غبار پیراهن تو/ عمر دوبارهء منه دیدن و بوییدن تو
نه من تو رو واسه خودم نه از سر هوس میخوام
عمر دوبارهء منی تو رو واسه نفس میخوام...: اردلان سرفراز
*
از چه باید به تو بنویسم/ از غروبی که مرا از تو جدا کرده ست؟
از همان ساعت ِ شومی که نَفَس ها ی ترا
به شب ِ یخزده ی بهمن ، پیوند زده ست/ از چه باید به تو بنویسم؟
مثل یک باغ ِ فروریخته ، در پاییزم./شاخه هرشاخه ی من ، در آه
ماه از پنجره ام دور ست./ درزمانی که مرا از تو نصیبی نیست
مثل یک سیب ِ تَرَک خورده ، هراسانم.
زیستن ،با دل ِ ویران شده ،آسان نیست/ سخت غمگین وُ پریشانم
 شعر ِپُرحسرت ِآن شاعر ِبرخاسته از خاک ِ خراسانم: رضا مقصدی
*
ما درین شهر، غریبیم و نداریم کسی / نه یکی همره ما و نه یکی هم نفسی...
وقت آنست ، که بالی بگشاییم و رویم/ به  دیاری ، که نیابیم  در آنجا قفسی
خُرّم آن دم، که قفس ها ز جهان بر افتد/تا نباشد بشری ، بسته ی بند عبثی
دکتر منوچهر سعادت نوری
*
ترانه ها
سوغاتی (تو رو واسه نفس میخوام) - اجرا : هایده
https://www.youtube.com/watch?v=WgouueNeOCw
وطن (دلم از تنهایی تو، حتی یک نفس جدا نیست) - اجرا : اکبر گلپایگانی
https://www.youtube.com/watch?v=ltaqhdMPRQE
نفس - اجرا : گوگوش
https://www.youtube.com/watch?v=C7eBsXU73RE
نفس نفس - اجرا : روزبه نعمت اللهی
https://www.youtube.com/watch?v=wTi_C02cJ_U
*