۱۳۹۵ اسفند ۲۸, شنبه

عید و بهار و سال های نو_ یک سراینده


عید ایران ‌تو مخوان روز_ یک_ فروردین/ بلکه آن روز که آزادی_ ملت، تضمین
همه آزاد و برابر، همه مومن به صلاح/ شک و تردید شده محو، در آ‌غوش  یقین
نظر_ فقه معزز به مسا جد ، اما/ امر دولت، همه منفک ز سر_ مذهب و دین
عصر_ آزاد‌گی و عهد_ مروت حا کم/ عشق، غالب شده بر موعظه ی نفرت و کین
مرد و زن، همره و در قافله ی کار و تلاش/ تا همه بوم شود، ‌پهنه‌ای از باغ برین
فره هشیار، که تاریخ دگر باید خواند/ عید ا یرا ن ‌تو مخوان روز_ یک_ فروردین
بلکه آن روز که آزادی ملت، تضمین/ امر دولت، همه منفک ز سر مذهب و دین
*
ای گروگان شده در عهد عتیق/ مانده و رانده از اینجا ، زانجا
سینه پر کن ز نفس های عمیق/ گام بر نه ، به فضایی والا
بگسل از مهلکه ی مکر و ریا/ بشو آزاده ،  بسا پاک و رها...
حالیا، سال_ نو_ خورشیدی/ جشن آزادی_ خود، ساز به پا
(در برخی از نسخ به شکل "حالیا، سال_ نو_ میلادی" نیز آمده است)
*
چون پرنده، همچنان بر بال خویش/ گفته ایم با آسمان ، ازحال خویش
از میان رعد و برق، آتش فشان/ اين ندا پیچیده اندر کهکشا ن
فصل سرد و باد و توفان، بگذرد/ خشم و آسيب زمستان، بگذرد
با پرستو ، ما بهاران  آوریم/ چشم ، در راهیم و بر اين باوریم
*
بیا ، تا بر بهار و تازه گشتن ، دیدگان دوزیم
بیا ، " بته " ز صحرا ، آوریم و " آتش " افروزیم
بسوزانیم غم ها را ، درون شعله ای گلفام
که با "چارشنبه سوری" راهی_ نوروز_ پیروزیم
*
نوروز_ دلفروز ، پراکند عطر عید/ گل شد ‌پدید و بلبل_ شیدا ، ز ره رسید
گر سال کهنه ، هیچ به جزغم ، نیا فرید/ بنگر به سال نو ، که ز شادی ، دهد نوید
دکتر منوچهر سعادت نوری
همچنین نگاه کنید به:
روزِ نو : در زنجیری از سروده ها
http://saadatnoury.blogspot.ca/2014/03/blog-post.html
نوروز : در سروده های برخی سخنو ران امروز
http://saadatnoury.blogspot.ca/2013/03/blog-post_15.html
نوروز و سال نو : در زنجیری از سروده ها
http://saadatnoury.blogspot.ca/2016/03/blog-post_19.html
بهار در زنجیری از سروده ها و ترانه ها/ انگلیسی و فارسی
http://saadatnoury.blogspot.ca/2015/03/blog-post_18.html
تاریخچه ی نوروز (نوشتاری به زبان انگلیسی از همین سراینده)
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/03/happy-moments-of-iranian-new-year-know.html
مجموعه‌ ی گٔل غنچه‌ های پندار
http://saadatnoury.blogspot.ca/2017/03/blog-post_18.html