۱۳۹۵ بهمن ۲۱, پنجشنبه

رباعی الاکلنگ

الاکلنگ و تیشه
آسمون_ دشتو بیشه
 
یه روز روشن تر میشه
واسه ی ایرون همیشه