۱۳۹۵ بهمن ۲۶, سه‌شنبه

منظومه ی عشق به مناسبت روز ولنتاین و جشن سپندارمذگان


سروده‌ هایی‌ در زمینه ی عشق با آرزوی آنکه هر روزتان روز عشق و مهربانی باشد: روزهایی با عشق پاک و بی‌ شائبه به یار و دلدار و دلبند ، با احساس توجه و نگاهی‌ پایدار به درستی و تندرستی خویش ، با صمیمیتی بی‌ آلایش و بر قرار نسبت به خانواده و دیگران و اشخاص پیرامون ، با عشق به ایستادگی و پیکار با خودکامه و ستمگر ، با همواره دلبستگی به آن دیار کهن ، به سرزمین اهورایی و خاک_ پاک_ جاودانه ایران

از بهر_ عشق ، واژه ی شیدایی/ ثبت ست چنین ، به دفتر_ دانایی:
عشق است کلید رمز توانایی/ خوشتر ز عشق نیست ، الفبایی
عین است و شین و قاف ، به معنایی/ زیبا ، و در فصاحت و شیوایی
عین است برای_ عادت_ دیدن ها/ شین است نشان_ شوق_ شنیدن ها
قاف است و قند_ بوسه چشیدن ها/ یا چونکه ، قلب ها و تپیدن ها
زیبا ، و در فصاحت و شیوایی/ عشق است یگانه واژه ی شیدایی
*
او پادشاه کشور  ُحسن و ملاحت است/ در کوی عشق او، به گدایی فتاده ایم
زیباترین الهه ی مهر و محبت است/ بر پیش پای_ او، دل شیدا نهاده ایم
*
افتاده ام به پای_ تو، در سجده گاه_ عشق/ سجاده ام ببین: شده آهنگ و ساز _ عشق
با آن عروج_ وصل_ تو در خیمه گاه عشق/ خوانم ترانه ای و دو رکعت ، نماز _ عشق
*
چشمک نمی ز نی که بیا ئی بسا ن نور/ بوسه نمی د هی ، که گشا ئی ره عبور
مستی نمی کنی که سرا پا ئی از غرور/ عریا ن نمی شوی ، که نما ئی تن بلور
ازبهر نا زهای ‌تو گرصد حکا یت است/آن لحن گرم عشق توما را کفا یت است
*
ما، نسل ضربه دیده ز پرگار_نفرت ایم/ ما، ازبرای_نسل_ بشر درس_عبرت ایم
باشد دیار و کلبه ی ما پر شود زمهر/ ما، دوستدار_ حربه ی عشق و مسرت ایم
*
در آن لحظه  که افکند چشم هایش/ به چشمان_ همیشه عاشق _ من
کجا دانست  برق_ آن  نگاه اش/ دمد خورشید  صبح صادق _ من
*
کاش یکشب، ماهرانه، خانه می آراستم/ دانه دانه، بوسه ها را بر لب ات می کاشتم
در ضمیرعشوه ات ، گفتارعشق می یافتم/ بر سریر شانه ات، سر را رها می داشتم
*
مپرس دیگر مرا ز انداز ه ی  عشق/ که من آن قد و با لا دوست دا رم
و عشق  من  د ر ا ین  د نیا نگنجد/ترا ، بر تر ز د نیا د و ست دا رم
*
دیر آمدی چرا به سراغ ما/آ را م جان و چشم و چراغ ما
برکن ز ریشه بوته علف ها را/ بنشان نشای عشق به باغ ما
*
ما چه آموختیم در بنیاد عشق/ رسم_ " هم پیمانگی " آموختیم
تا که مجنون  شد به ما استاد عشق/ درسی از " دیوانگی " آموختیم
دکتر منوچهر سعادت نوری

مجموعه‌ ی گٔل غنچه‌های پندار
http://saadatnoury.blogspot.ca/2017/02/blog-post_14.html

همچنین نگاه کنید به
نوشتاری به زبان انگلیسی پیرامون "روز ولنتاین یا روز عشق و مهربانی" از همین سراینده
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2013/02/celebrating-moments-of-valentines-day.html
"سپندارمذگان" روز والنتاین ایرانی
https://iranian.com/main/blog/ramona-0.html
جشن های مشهور آرین ‌ها / جشن اسفندگان (سپندارمذگان): نوشتاری از همین سراینده
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2015/08/blog-post_17.html