۱۳۹۵ دی ۲۳, پنجشنبه

" ما ": در زنجیری از سروده‌ها


گر چه دیوار افکند سایهٔ دراز/ باز گردد سوی او آن سایه باز
این جهان کوهست و فعل ما ندا/ سوی ما آید نداها را صدا
این بگفت و رفت در دم زیر خاک/ آن کنیزک شد ز عشق و رنج پاک
زانک عشق مردگان پاینده نیست
زانک مرده سوی ما آینده نیست... : مولوی
*
ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم/ جامه ی کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم
عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است
کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم... : حافظ
*
ما مست‌ و خراب ‌بر درت ‌تاخته‌ايم‌/ نقد دل‌ و جان ‌به ‌درگهت‌ باخته‌ايم
غير از تو نديده‌ايم ‌و نشناخته‌ايم‌/ خاك درت ‌از دو جهان ‌ساخته‌ايم
دل ‌را به‌ حضورت‌ خبر از خويش‌ نبود/ جز عشق‌ توام ‌عقيده ‌و كيش‌ نبود
من ‌سجده ‌كنم ‌به ‌خاك ‌كويت‌، كآدم           
از خاك‌ درت‌، مشت‌ گلي‌ بيش‌ نبود: ادیب الممالک فراهانی
*
گویند حکیمان که پس ازمرگ، بقا نیست/ ور هست بقا، فکرت و اندیشه بجا نیست
ما را که برنجیم از این زندگی امروز/ در سر هوس زیستن و شوق بقا نیست
گر زندگی از بهر غم و رنج و عذابست/ دردی است که جز نیستیش هیچ دوا نیست
آسایش جاوبد از آن‌ سوی حیات است
زین سو به جز از رنج و غم و درد و بلا نیست... : ملک‌الشعرای بهار
*
برخير شتربانا، بربند كجاوه/ كز چرخ‌ عيان ‌گشت‌ همي‌ رايت ‌كاوه‌
از شاخ‌ شجر برخاست‌ آواي ‌چكاوه/ و ز ط‌ول ‌سفر، حسرت ‌من ‌گشت‌ علاوه‌
بگذر به ‌شتاب ‌اندر از رود سماوه/ در ديده ي من ‌بنگر درياچه ي ساوه‌
وز سينه‌ام ‌آتشكده ي پارس‌ نمودار
ماييم‌ كه‌ از پاد شهان ‌باج ‌گرفتيم/ ز آن ‌پس‌ كه ‌از ايشان‌ كله و تاج ‌گرفتيم‌
ديهيم ‌و سرير از گهر و عاج ‌گرفتيم/ اموال ‌و ذخايرشان ‌تاراج ‌گرفتيم‌
وز پيكرشان ‌ديبه ‌و ديباج ‌گرفتيم/ ماييم ‌كه ‌از دريا امواج ‌گرفتيم‌
و انديشه ‌نكرديم‌ ز ط‌وفان‌ و ز تيار
در چين ‌و ختن‌، ولوله ‌از هيبت ‌ما بود/ در مصر و عدن‌، غلغله ‌از شوكت ‌ما بود
در اندلس‌ و روم‌، عيان ‌قدرت‌ ما بود/ غرناط‌ه ‌و اشبيليه‌، در ط‌اعت ‌ما بود
صقليه ‌نهان ‌در كنف‌ رايت‌ ما بود/ فرمان‌ همايون قضا آيت‌ ما بود
جاري ‌به ‌زمين ‌و فلك ‌و ثابت ‌و سيار
خاك ‌عرب ‌از مشرق ‌اقصي‌ گذرانديم/ وز ناحيه ی غرب ‌به ‌افريقيه ‌رانديم‌
درياي‌ شمالي‌ را بر شرق‌ نشانديم‌/ وز بحر جنوبي‌ به‌ فلك‌ گرد فشانديم‌
هند از كف ‌هندو، ختن‌ از ترك ‌ستانديم/ ماييم ‌كه ‌از خاك ‌بر افلاك ‌رسانديم‌
نام ‌هنر و رسم‌ كرم ‌را به ‌سزاوار
امروز گرفتار غم‌ و محنت‌ و رنجيم‌/ در داو  فر4 باخته‌ اندر شش‌ و پنجيم‌
با ناله‌ و افسوس‌ در اين ‌دير سپنجيم/ چون ‌زلف‌ عروسان ‌همه ‌در چين‌ و شكنجيم‌
هم ‌سوخته ‌كاشانه ‌و هم‌ باخته ‌گنجيم/ ماييم‌ كه ‌در سوك‌ و ط‌رب‌، قافيه‌ سنجيم‌
جغديم ‌به ‌ويرانه‌، زاريم به گلزار... : ادیب الممالک فراهانی
*
بر روي ما نگاه خدا خنده مي زند/ هر چند ره به ساحل لطفش نبرده ايم
زيرا چو زاهدان سيه كار خرقه پوش/ پنهان ز ديدگان خدا مي نخورده ايم...
ما را چه غم كه شيخ شبي در ميان جمع/بر رويمان ببست به شادي در بهشت
او ميگشايد او كه به لطف و صفاي خويش/گوئي كه خاك طينت ما را ز غم سرشت...
مائيم ما كه طعنه ی زاهد شنيده ايم/ مائيم ما كه جامه ی تقوي دريده ايم
زيرا درون جامه بجز پيكر فريب/ زين هاديان راه حقيقت نديده ايم... : فروغ فرخزاد
*
به من گفتی، که دل دریا کن ای دوست/ همه دریا، از آن ما کن ای دوست
دلم، دریا شد و دادم به دستت/ مکش دریا، به خون پروا کن ای دوست
من و تو، ساقه ی یک ریشه هستیم/ نهال نازک یک بیشه هستیم
جدایی مان، چه بار آورد؟ بنگر
شکسته، از دم یک تیشه هستیم ... : سیاوش کسرایی
*
خاطر ما را ، قراری نیست نیست/ عمر ما را ، اعتباری نیست نیست
هر کجا در چشم مردم بنگری/ جز نگاه سوگواری نیست نیست
جبر از ما ، اختیار از دیگران
 جبر ما را ، اختیاری نیست نیست ... : مهدی سهیلی
*
تاوانِ همین بندگیِ کور و کر و لال/ پا بسته ی اندیشه و بشکسته پر و بال
دیوانِ دعا آمد و رفت از همه ِ پندار/ بیدار ی ما تافته بر باورِ بیمار
امروز نه آنیم و نه ایشان شدگانیم/ ما مرده ترین زنده نمایانِ جهانیم
تاریخِ معلق شده ی سلسله هستیم/ یک پیله ی بن بست، ز نیرنگِ الستیم
ما دورترین هاله ی ابریم و نباریم/ بادیم، که در گردِ فلک جای نداریم: شراره رضوی
*
ما، نسل ضربه دیده ز پرگار_نفرت ایم/ ما، از برای_نسل_ بشر، درس_عبرت ایم
باشد دیار و کلبه ی ما، پر شود ز مهر
ما، دوستدار_ حربه ی عشق و مسرت ایم
دکتر منوچهر سعادت نوری
همچنین نگاه کنید به
ترانه ی برخير شتربانا، بربند كجاوه (هم سوخته کاشانه و هم باخته گنجیم/ ماییم که در سوگ و طرب قافیه سنجیم) - اجرا: امیر آرام
https://www.youtube.com/watch?v=SUvNJqQf0z0
ترانه ی شب مهتاب (به من گفتی، که دل دریا کن ای دوست/ همه دریا، از آن ما کن ای دوست) - اجرا: سیاوش کسرایی
https://www.youtube.com/watch?v=MDLm06T_w-M
ترانه ی هر چه بادا باد (ما، در دنیای آینده سهمی نداریم)/ به زبان انگلیسی - اجرا: دوریس دی
(Que Sera, Sera,/ Whatever will be, will be/ The future's not ours, to see)
https://www.youtube.com/watch?v=CcWbZUgymkw
ترانه ی " ما دنیاییم " به زبان انگلیسی - اجرا: مایکل جکسون
https://www.youtube.com/watch?v=NxSFTUCjamc
مجموعه‌ ی گٔل غنچه‌های پندار
http://saadatnoury.blogspot.ca/2017/01/blog-post_12.html