۱۳۹۵ آذر ۲۷, شنبه

ابر و باران های یک سراینده


امشب ز کوی عشق دهیـم آواز/ ابیات خواجه حافظ دانا را
وانگه که شرطه باد برآید باز/ دیدار آشـنا ست یقین مارا
ای آمده ، ز شهر گل ابریشم/ دل نزد ما ست ، کشور شیدا را
جانانه ای به عطر گل ابریشم/ در ما هوای تست ، سرا پا را
دلبند_ روی_ خوب_ توییم و آن/ چشم_ سیاه و قا مت_ رعنا را
سوی تو بوسه ایم ، چو گلباران/ بر آن، لب و یکا یک اعضا را
گو آ سمان متاب ، شبانه ماه/ برق نگاه تست ، که دنیا را
گر توده ابر ‌تیره رسد ناگاه/ تابان کنی تو راه به فردا را
وانگه که شرطه باد برآید باز/ دیدار آ شـنا ست یقین مارا
امشب ز کو ی عشق ، دهیم آواز/ در ما هوای تست ، سرا پا را
*
زیر_ باران ، اگر که ما رفتیم/ با دلارام_ دلربا رفتیم
دل و جان را به یکدگر دادیم/ سوئی آرام و بی صدا رفتیم
تا گذرگاه_ عشق ،  ‌پدید آمد/ کنج_ آن دنج_ آشنا رفتیم
عاشقانه ، به هم نظر کردیم/ قعر_ یک چشمه ی صفا رفتیم
لب_ خود را ، ز بوسه ای ‌شستیم/ مست_ آن بوسه ، تا سما رفتیم
با دلارام_ دلربا رفتیم/ زیر_ باران ، ا گر که ما رفتیم
*
دیدی چگونه بال و پر ما شکسته شد/ یا دل درون سینه ، چه خونین و خسته شد
ایام_ ما گرفت ره تلخ_ قهقرا/ زان دم که روزگار ، به دشمن خجسته شد
ابری سیاه پاره ، بر آمد ز قهر وکین/ آن کهکشان_ عاطفه از هم گسسته شد
آزادگان_ قافله سالار_ نیکنام/ در جای جای شهر ، به زنجیر بسته شد
گشتند خادمان وطن حبس و همزمان/ هر خائنی که بود رها گشت و رسته شد
وان مردمان عاشق این مرز و بوم_ پاک/ بس رهسپار خاک عدم ، دسته دسته شد
توفان و سیل خشم، چنان چیرگی گرفت/ تیر_هلاک، بر چپ و بر راست، َجسته شد
آنجا که بود کشتی_ عشق و امید ما/ آخر چرا؟ به ساحلی از غم نشسته شد
زان دم که روزگار، به دشمن خجسته شد/ دیدی چگونه بال و پر ما شکسته شد
*
شهراست پر غبار و هوا تیره است و تار/ ابر سیاه همهمه دارد به آسمان
انبوه دود و خاک نشسته به صحن باغ/ دار و درخت و شاخه ی گل، چهره بوته زار
دیریست باغبان نگرفته سراغ گل / بر بسته بار و منزل دیگر گزیده است
آشفته خاطری زده ره بر درون باغ/ بس شیره های شهد درختان مکیده است
باران بریز  رگبار قطره های زلال آب/ دار و درخت و شاخه ی گل شستشو بده
ای باغبان شهر برخیز و خاک سوخته را رنگ و بو بده
باران بریز : رگبار قطره های زلال آب
دكتر منوچهر سعادت نوري
مجموعه‌ ی گٔل غنچه‌های پندار
http://saadatnoury.blogspot.ca/2016/12/blog-post_17.html