۱۳۹۵ آبان ۲۶, چهارشنبه

رباعی وعده های " دونالد ترامپ"


ترامپ از " برج" خود گردید بیرون
 سوی " کاخ سفید" راهی ست اکنون
 
هزاران وعده داده او به مردم
 مهمتر از همه نظم است و قانون

دکتر منوچهر سعادت نوری
مجموعه‌ ی گٔل غنچه‌های پندار
http://saadatnoury.blogspot.ca/2016/11/blog-post_85.html