۱۳۹۵ مهر ۵, دوشنبه

رباعی

 
عطر یار
دیشب کنار و همدم پیمانه بوده ایم
دست بوس یار و دلبر جانانه بوده ایم

پیمانه بود و باده و بزم، اما
از عطر یار سرخوش و مستانه بوده ایم

دکتر منوچهر سعادت نوری