۱۳۹۵ تیر ۲۳, چهارشنبه

آذین: در زنجیری از سروده های این زمانه

    
خیز و طعنه بر مه و پروین زن/ در دل من آذر برزین زن...
چهر عدل را ز نو آذین بند/ کاخ مجد را ز نو آیین زن ... : ملک‌الشعرای بهار
صدای همهمه می آید/ و من مخاطب تنهای بادهای جهانم
و رودهای جهان رمز پاک محو شدن را/ به من می آموزند
فقط به من/ و من مفسر گنجشک های دره گنگم
و گوشواره ی عرفان نشان تبت را برای گوش بی آذین دختران بنارس
کنار جاده سرنات شرح داده ام... : سهراب سپهری 
پناه آورده سوی سایه ی سدری/ که رسته در کنار کوه بی حاصل
و سنگستان گمنامش/ که روزی روزگاری شبچراغ روزگاران بود... 
اگر تیر و اگر دی/ هر کدام و کی
به فر_ سور و آذین ها/ بهاران در بهاران بود... : مهدی اخوان ثالث
کاروان رهروان باختر دیری ست/ کرده شبگیر و گذشته از کنار من
 رفته تا شهر هزاران آرزوی دور/ شهر آذین بسته از رنگین کمان های بهار..
وینک اینجا مانده من خاموش و سرگردان/ با گروهی حسرت و هیهات
دیگرم هرگز/ نه توان راه پیمودن به سوی کاروان رفته تا بس دور
نه دگر باور بدان افسانه و لالایی شیرین
مانده از این سو رانده از آنجا... : دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
شبی به خلوت من از پی نظاره بیا/ به چشم های درخشان تر از ستاره بیا
دو گوش خویش به پروین و زهره آذین کن
به خلوت شب من با دو گوشواره بیا... : مهدی سهیلی
چشم ها پرسش بی پاسخ حیرانی ها/ دست ها تشنه ی تقسیم فراوانی ها
با گل_ زخم سر_ راه_ تو آذین بستیم / داغ های دل ما، جای چراغانی ها
حالیا دست کریم تو برای دل ما
سرپناهی ست درین بی سر و سامانی ها... : قیصر امین پور
حیات را به نغمه های نابش آذین کُن/ بخوان: که گُم شود این کرکس
بگو: تا شکسته شود منقارِ شادی خوارِ.
می گویم: شکسته باد دستِ نویسایِ سرنوشت
می خوانم: سرافکنده باد شاعرِ بی می ی ناب
بیا و می بنوش بامن/ من شادخوارِ هر میکده نیستم
یارا آه/ قدحِ گم شده این جاست: خسرو باقرپور
دولت_ بوسه ز تو پایندگی/ اخگر لب ها، بلور آئینه هاست
روح و جان، آذین ازین تابندگی/ مرکز بوسه، درون سینه هاست
دکتر منوچهر سعادت نوری
متن کامل
http://www.akhbar-rooz.com/printfriendly.jsp?essayId=74606
مجموعه‌ ی گٔل غنچه‌های پندار