۱۳۹۵ خرداد ۲۴, دوشنبه

رباعی: مسلمانان


پس از عملیات تروریستی "عمر متین افغانی" در اورلاندوی فلوریدا در روز یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۵

 این مسلمانان نا اهل و مکان
 وان مسلمانان نادان زمان

 داده دنیا را بسا افسردگی
 همره _ درد و غم_ پژمردگی

 دکتر منوچهر سعادت نوری