۱۳۹۵ خرداد ۱۳, پنجشنبه

دو رباعی درباره ی نفت


۱
دانی دگر که نفت ، نیاید به کار ما
از نفت رفته است ، همه اعتبار ما
گرما نهاد نفت به صد بارگاه_ خصم
لیک ، آتشی فکند ، به دار و ندار ما

۲
نفت را چه سود باد  برای دیار ما
آورده نفت ، فاجعه بر روزگار ما
نفرین ما، به نفت  وطلای_ سیاه باد
هرقطره نفت ، سیل_ بلا، داده کار ما

دکتر منوچهر سعادت نوری


مجموعه ی گل غنچه های پندار