۱۳۹۵ خرداد ۳, دوشنبه

رباعی: تو


تو همانی، که تو بودی و همان خواهی بود
وز بسا  رنج و زیانی به امان خواهی بود

گر که صد بار_ دگر  باز ، بیایی به جهان
تو، همان خلقت_ نیکوی_ زمان خواهی بود

دکتر منوچهر سعادت نوری