۱۳۹۵ اردیبهشت ۶, دوشنبه

رباعی : من که میدانم/ من چه میدانم


من که می دانم جهان آشفته ست و بی قرار
یا که بینم مرد و زن را خسته از این روزگار
 
من چه می دانم زطرح_ نقشه های نابکار
لیک می دانم چه آمد بر سر_ دیرین دیار

دکتر منوچهر سعادت نوری
مجموعه‌ ی گٔل غنچه ‌های پندار
http://saadatnoury.blogspot.ca/2016/04/blog-post_88.html