۱۳۹۴ آذر ۱۲, پنجشنبه

رباعی : آهوی وحشیبیا، ای آهوی_ وحشی کنارم
که من، از دوری_ تو بیقرارم

همیشه عشق تو، در سینه دارم
تویی، گرما و نور_ روزگارم
 
دکتر منوچهر سعادت نوری