۱۳۹۴ آبان ۲۲, جمعه

دیوانه

چرا دیوانه ای دلدار او شد؟
و یا تلخی_ دنیا بار او شد؟

چرا ایام_ تیره یار_ او شد؟
و اشک و غم نصیب کار او شد

دکتر منوچهر سعادت نوری