۱۳۹۴ آبان ۲۱, پنجشنبه

قبیله ی ما

یک روایت ، قبیله ی ما داشت
آن روایت ، که عاشقی آموخت

از خرد ، بهره ور شود ، آن کس
کز روایت ، حقایقی آموخت
 
دکتر منوچهر سعادت نوری
===
همچنین نگاه کنید به:
۱ - سروده ی شیوای "قبیله ی من" از سعدی
معلمت، همه شوخی و دلبری آموخت/ جفا و ناز و عتاب و ستمگری آموخت
غلام آن لب ضحاک و چشم فتانم/ که کید سحر، به ضحاک و سامری آموخت
هزار بلبل دستان سرای عاشق را/ بباید از تو سخن گفتن دری آموخت
برفت رونق بازار آفتاب و قمر/ از آن که ره به دکان تو مشتری آموخت
همه قبیله ی من، عالمان دین بودند/ مرا معلم عشق تو شاعری آموخت...: سعدی
http://ganjoor.net/saadi/divan/ghazals/sh32/
۲ - "قبیله ها" و سروده ها و ترانه ها‏
http://saadatnoury.blogspot.ca/2013/09/blog-post.html