۱۳۹۴ آبان ۴, دوشنبه

رباعی : گویند غم مخور


 گویند غم مخور

گویند غم مخور، بهشت می شود جهان
یابی رها ، ز دوزخ_ ظلم_ ستمگران
گوییم، تا که خلد_ برین رخ کند عیان
ماییم، بر  فنا ، و نباشیم  در میان!

دکتر منوچهر سعادت نوری