۱۳۹۴ مهر ۱۹, یکشنبه

باغ ما

با الهام از گفته های شیوا و دلنشین_ ادبی، فلسفی و هندسی_ زنده یاد سهراب سپهری پیرامون_ "باغ ما" در سروده ی صداي پای آب

باغ ما

باغ ما حاشیه ی چشمه ی عشق، دامنه ی تپه ی نور
 روی_ یک خاک_ بلور، زغباری و سیه دودی دور

باغ ما، جای گره خوردن_ احساس و نیاز
باغ ما "نقطه ی" برخورد_ لب و دیده ی باز

"گوشه ای" بهر تماشای گل_ کوکب و ناز
صحنه ی فلسفه بافی و سرود و آواز

باغ ما در طرف_ خانه ی دانایان بود
باغ ما "مرکز"_  یک"دایره ی" خلوت_ جانان بود

باغ ما، چون "هرم"_ میوه درختان بود
باغ ما "قاعده ی" عطر_ بسا بستان بود

باغ ما روزنه ای سوی فضاهای بهشتی_ زمان بود
باغ ما،  "زاویه ی" اهل_ طرب،  حوری و غلمان بود

باغ ما نادره ای، بر همه ی"قطر" و به هر "قوس"_ جهان بود
تک و بیتا، به همه "طول" و به هر "عرض"_ مکان بود
باغ ما....
 
دکتر منوچهر سعادت نوری