۱۳۹۴ مرداد ۲۰, سه‌شنبه

زنجیره ی " چه شد؟ " در ترانه ها و سروده ها


ترانه ها
ترانه ی بردی از یادم (چه شد آن همه پیمان) - ترانه سرا: پرویز خطیبی - اجرا: دلکش و ویگن
https://www.youtube.com/watch?v=ox9_Tw1VbZc
ترانه ی بردی از یادم (چه شد آن همه پیمان) - ترانه سرا: پرویز خطیبی - اجرا: هلن
https://www.youtube.com/watch?v=DdhORNUvpEs
ترانه ی یاری اندر کـس نـمی‌بینیم یاران را چه شد (حافظ) - اجرا: محمد رضا شجریان
https://www.youtube.com/watch?v=e5lPYFMilts
ترانه ی چه شد - اجرا: مندی مک کِریدی/ به زبان انگلیسی
https://www.youtube.com/watch?v=X87rwhIf9X8

سروده ها
هله ای کیا، نفسی بیا/ در عیش را سره برگشا
این فلان چه شد، آن فلان چه شد/ نبود مرا، سر ماجرا
نهلد کسی سر زلف او/ نرهد دلی ز چنین لقا
نکند کسی ز خوشی سفر/ نرود کسی ز چنین سرا
بهل این همه بده آن قدح/ که شنیده‌ام کرم شما
قدحی که آن پر دل شود/بپرد دلم به سوی سما
خمش این نفس دم دل مزن/که فدای تو دل و جان ما; مولوی
چه باز در دلت آمد که مهر برکندی/چه شد که یار قدیم از نظر بیفکندی
ز حد گذشت جدایی میان ما ای دوست
هنوز وقت نیامد که بازپیوندی... : سعدی
یاری اندر کـس نـمی‌بینیم یاران را چـه شد
دوسـتی کی آخر آمد دوستداران را چـه شد
آب حیوان تیره گون شد خضر فرخ پی کجاسـت
خون چـکید از شاخ گل باد بهاران را چـه شد... : حافظ
ما نگفتیم در اول که نجوئیم نفاق‌؟/ یا بر آن عهد نبودیم که سازیم وفاق‌؟
به کجا رفت پس آن عهد و چه‌شد آن میثاق‌؟
چه شد اکنون که شما را همه برگشت مذاق
کس نگوید زشما خانهٔ‌من درخطراست
ای وطن‌خواهان زنهار وطن در خطر است... : ملک‌الشعرای بهار
کودکی، کو شادمانی ها چه شد؟/ تازگی ها، کامرانی ها چه شد؟
چه شد آن رنگ من و آن حال من/ محو شد آن اولین آمال من
شد پریده رنگ من از رنج و درد
این منم، رنگ پریده، خون سرد...: نیما یوشیج
ای ناله چه شد در دل او تاثیرت
کامشب نبود یک سر مو تاثیرت
با غیر گذشت و سوخت جانم از رشک
ای آه دل شکسته کو تاثیرت؟ رهی معیری
چه شد که بار دگر یاد آشنا کردی/چه شد که شیوه بیگانگی رها کردی
به قهر رفتن و جور و جفا شعار تو بود
چه شد که بر سر مهر آمدی وفا کردی... : شهریار
ای ستاره ها که بر فراز آسمان/ با نگاه خود اشاره گر نشسته اید
ای ستاره ها که از ورای ابرها/ بر جهان نظاره گر نشسته اید
آری این منم که در دل سکوت شب/ نامه های عاشقانه پاره می کنم
ای ستاره ها اگر بمن مدد کنید/ دامن از غمش پر از ستاره می کنم...
ای ستاره ها چه شد که در نگاه من/ دیگر آن نشاط ونغمه و ترانه مرد؟
ای ستاره ها چه شد که بر لبان او
آخر آن نوای گرم عاشقانه مرد؟... : فروغ فرخزاد
من خوب یادم آید ز آن پیچ و تاب هات/ و آنجا که آهوان ز لبت آب خورده اند
آنجا که سایه داشتی از بیدهای سبز/ آنجا که بود بر تو پل و بود آسیا
و آنجا که دختران ده، آب از تو برده اند/ وکنون، چو آشیانه ی متروک، مانده ای
در این سیاه دشت، پریشان و سوت و کور/آه ای غریب تشنه، چه شد تا چنین شدی
لب ها پریده رنگ و زبان خشک و چاک چاک
رخساره پر غبار_ غم از سال های دور : مهدی اخوان ثالث
یک لحظه نشد خیالم آزاد از تو/ یک روز نگشت خاطره ام شاد از تو
دانی که ز عشق تو چه شد خاصل من
یک جان و هزار گونه فریاد از تو: فریدون مشیری
جای هر بوسه شده زخمی/ گونی رسته به هر راهی
نه سرشکی ز دل ابری/ نه صدای ز ته چاهی
چه شد آن جام که هر شام به گردش بود
چه شد آن نغمه که آن مست در این کو خواند
چه شد آن سایه که رقصید براین دیوار
چه شد آن پای که جایش دم درگه ماند... : نصرت رحمانی

زندگانی، را نمی دانم چه شد؟/ یا کجا شد، روزگارانم چه شد؟
ماه ها و فصل ها و سال ها/ آن شب و روز_ درخشانم چه شد؟
کودکی و نوجوانی و شباب/ آن همه دوران_ شادانم چه شد؟
بستگی با دلبر_ جانانه ای/ همدلی و عصر_ تابانم چه شد؟...
زندگانی، با بسا رویا گذشت/ شرح_ رویاهای ایرانم چه شد؟...
دكتر منوچهر سعادت نوری
مجموعه‌ ی گٔل غنچه‌های پندار
http://saadatnoury.blogspot.ca/2015/08/blog-post_11.html
Chain of Songs and Poems on “What Happened?”
http://iranian.com/posts/chain-of-songs-and-poems-on-what-happened-55475