۱۳۹۴ خرداد ۲۶, سه‌شنبه

تنهایی

زندگانی، مراحلی، دارد
با شروعی، ز خواب و لالایی

و سپس، کوششی به بازی ها 
گاهگاهی، به کنج_ تنهایی

در جوانی و کاوشی بر عشق
دوره ی خاطرات و شیدایی

ازدواج و به یار، پیوستن
همرهی، همدمی، دل آسایی

شاهد_ روزگار_ فرزندان
در توانایی و به دانایی

تا، رسد پیری و کهنسالی
که بسا عزلت است و تنهایی

نه به تن، ذره ای  ز نیرویی
نه به سر، جلوه ای ز سودایی

  ای دریغ و دریغ و دریغ
نه خروش و نه بانگ و آوایی

یاد "سهراب" را نکو داریم
چونکه گفته ست او به شیوایی*

نرم نرمک گذر نما، ای دوست
گر که خواهی سراغ ما آیی

و مبادا، که یک ترک افتد
بر تن_ این بلور_ تنهایی

دکتر منوچهر سعادت نوری

* اشاره به این سروده ی زنده یاد سهراب سپهری است: 
به سراغ من اگرمی آیید/ نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد/ چینی نازک تنهایی من

Chain of Quotes & Poems on Loneliness / Tanhaaii
Collected & Prepared By
Manouchehr Saadat Noury, PhD
http://iranian.com/posts/chain-of-quotes-amp-poems-on-loneliness-tanhaaii-52729
گل غنچه های پندار