۱۳۹۴ خرداد ۵, سه‌شنبه

گزیده سروده ها و ترانه هایی درباره ی "رخ"آنان که طلبکار خدایید،خدایید/ حاجت به طلب نیست شمایید، شمایید
چیزی که نکردید گم از بهر چه جویید؟کس غیر شما نیست،کجایید،کجایید؟
در خانه نشینید و مگردید به هر در/ زیرا که شما خانه و هم خانه خدایید
ذاتید و صفایید گهی عرش و گهی فرش/ در عین بقایید و مبرا ز فنایید
اسمید و حروفید و کلامید و کتابید/ جبریل امینید و رسولان سمایید
خواهید ببینید رخ اندر رخ معشوق/ زنگار زآیینه به صیقل بزدایید
تا بود که همچون شه رومی به حقیقت
خود را به خود از قوت آیینه نمایید: مولوی

ساقی به نور باده برافروز جام ما/ مـطرب بگو که کار جهان شد به کام ما
ما در پیالـه عکس رخ یار دیده‌ایم/ ای بی‌خـبر ز لذت شرب مدام ما
هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشـق
ثـبـت اسـت بر جریده عالـم دوام ما... : حافظ شیرازی
 
بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست/ بگشای لب که قند فراوانم آرزوست
ای آفتاب حسن برون آ دمی ز ابر/ کان چهره مشعشع تابانم آرزوست..
دی شیخ با چراغ همی‌گشت گرد شهر/کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست
گفتند یافت می‌نشود جسته‌ایم ما
گفت آنک یافت می‌نشود آنم آرزوست..: مولوی

لب ، چه وجدانگیز دارد بوسه ای/ یاد بود_ لحظه ی دیدار_ تو
لایه های لب پر از ذرات عشق/ آرمان_ ذره ها ، رخسار_ تو
تا نمودی نوش من جام لبت/ وصلت هر بوسه ، ایمانم گرفت
راحت عمر مرا دادی به باد/ آتش_ عشقت ، همه جانم گرفت
دیدگان تو به وقت بوسه باز/ وادی_ چشم تو منزلگاه عشق
سایه ی مژگان تو ،امواج مهر/ تارک ابرو ، مسیر_ راه عشق
دولت_ بوسه ز تو پایندگی/ آتش لب ها، بلور آئینه هاست
روح و جان ، آذین ازین تابندگی
مرکز بوسه ، درون سینه هاست : دکتر منوچهر سعادت نوری

گزیده ترانه هایی درباره ی "رخ"
سراینده: مولوی - اجرا: شهرام ناظری
https://www.youtube.com/watch?v=HeQwYXVzqfM
سراینده: محمد عبدی - اجرا: سنبل طائفی
https://www.youtube.com/watch?v=jaPSal-r-GI
سراینده: محمد عبدی - اجرا: خواننده ی ناشناس
https://www.youtube.com/watch?v=kjQNOCNcHLs

"رُخ" سروده های یک سراینده
http://saadatnoury.blogspot.ca/2015/05/blog-post_24.html
سرد است اين زمانه و اوضاع مكدر است/ احوال عاشقان وطن سخت مضطراست
با سنگ هاي بسته و سگ هاي باز شهر/بنگر چگونه عهد و زما ن با ستمگراست
ديگر نه عاشقي، كه بخواند سرود عشق/ ديگر نه دلبري كه دلش بر تو باوراست
تا در پیاله عکس رخ یار شد پدید
خشمی به پا، ز ساغر و رخسار_ دلبر است...
دکتر منوچهر سعادت نوری
http://saadatnoury.blogspot.ca/2015/05/blog-post_26.html
Selected Poems & Songs on Face (Rokh)
Abstract: If you want to see the beloved’s face (Mowlavi)/ Show me your face, I crave flowers and gardens (Mowlavi)/ The face of my beloved is reflected in my cup (Hafez Shirazi)/ Your face, desire’s bits (MSN)
Collected & prepared by
Manouchehr Saadat Noury, PhD