۱۳۹۴ فروردین ۹, یکشنبه

باخته ی عشق (٢)


کوهی از غصه و غم در دل خود ساخته‌ است
تخته نرد_عشق را ، یکبار دیگر باخته است
زلف آشفته ، از آن خانه ، برون تاخته است
دست_ آخر ، به جنون ، پای در انداخته‌ است
دکتر منوچهر سعادت نوری
 باخته ی عشق (١)
http://saadatnoury.blogspot.ca/2013/02/blog-post_26.html
مجموعه ی گٔل غنچه های پندار
http://saadatnoury.blogspot.ca/2012/12/blog-post_15.html