۱۳۹۳ اردیبهشت ۱۶, سه‌شنبه

دنیاها و سروده ها و ترانه ها

این خط جاده ها که به صحرا نوشته اند
یاران رفته با قلم پا نوشته اند
این سنگ قبرها همه سربستة نامه هاست
كز آخرت به مردم دنيا نوشته اند: منسوب به علی اشرف صبوحی

اگر دل از غم دنیا جدا توانی کرد/ نشاط و عیش به باغ بقا توانی کرد
اگر به آب ریاضت برآوری غسلی/ همه کدورت دل را صفا توانی کرد... : مولوی

دنیا نیرزد آنکه پریشان کنی دلی/ زنهار بد مکن که نکردست عاقلی
این پنج روزه ی مهلت ایام آدمی/ آزار مرمان نکند جز مغفلی
باری نظر به خاک عزیزان رفته کن/ تا مجمل وجود ببینی مفصلی
آن پنجه‌ی کمانکش وانگشت خوشنویس/هربندی اوفتاده به جایی ومفصلی
درویش و پادشه نشنیدم که کرده‌اند/ بیرون ازین دو لقمه‌ی روزی تناولی
زان گنجهای نعمت و خروارهای مال/ با خویشتن به گور نبردند خردلی
از مال و جاه و منصب و فرمان و تخت و بخت
بهتر ز نام نیک نکردند حاصلی ... : سعدی

افسوس که سرمایه ز کف بیرون شد/ وز دست اجل بسی جگرها خون شد
کس نامد از آن جهان که پرسم از وی/ کاحوال مسافران دنیا چون شد : خیام

اگر دنیا نباشد دردمندیم/ وگر باشد به مهرش پای بندیم
حجابی زین درون آشوب تر نیست
که رنج خاطرست ار هست و گر نیست
(گلستان - باب دوم در اخلاق درویشان) : سعدی

رندی دیدم نشسته بر خنگ زمین
(رندی دیدم نشسته بر نطع زمین)
نه کفر و نه اسلام و نه دنیا و نه دین
نه حق نه حقیقت نه شریعت نه یقین
اندر دو جهان کرا بود زهره ی این : خیام

نی دولت دنیا به ستم می ‌ارزد/ نی لذت مستی ‌اش الم می ‌ارزد
نه هفت هزار ساله شادی جهان/ این محنت هفت روزه غم می ‌ارزد : حافظ

گر کسب کمال می‌کنی، می‌گذرد/ ور فکر مجال می‌کنی، می‌گذرد
دنیا همه سر به سر خیال است، خیال/ هر نوع خیال می‌کنی، می‌گذرد: وحشی بافقی

ای دل عبث مخور غم دنیا را/ فکرت مکن نیامده فردا را
کنج قفس چو نیک بیندیشی/ چون گلشن است مرغ شکیبا را
بشکاف خاک را و ببین آنگه/ بی مهری زمانهٔ رسوا را...
دور است کاروان سحر زینجا/ شمعی بباید این شب یلدا را
در پرده صد هزار سیه کاریست/ این تند سیر گنبد خضرا را
پیوند او مجوی که گم کرد است
نوشیروان و هرمز و دارا را... : پروین اعتصامی

فریاد از این جهان و از این دنیا/ وین رسم ناستوده ی نازببا
برباد رفته قاعدهٔ موسی/ و از یاد رفته توصیهٔ عیسی
تورات گشته توریهٔ بدعت/ انجیل گشته واسطهٔ دعوا
خُلق محمدی شده مستنکر/ دستور ایزدی شده مستثنی
هامون به خود نبیند جزکوشش/ دریا به خود نبیند جز غوغا
گرد قتال خیزد از این هامون/ طوفان مرگ خیزد از این دربا
بر ماهتاب‌، تیر زند کتان/ بر آفتاب‌، تیغ کشد حربا
خون می‌چکد زکلک سیاسیون/ جان می‌طپد ز رای ذوی‌الارا
جور و فساد سرزده درگیتی
صلح و سدادگم شده از دنیا... : ملک‌الشعرای بهار

رفتیم و پای بر سر دنیا گذاشتیم/ کار جهان به اهل جهان واگذاشتیم
چون آهوی رمیده ز وحشت سرای شهر/ رفتیم و سر به دامن صحرا گذاشتیم
ما را به آفتاب فلک هم نیاز نیست/ این شوخ دیده را به مسیحا گذاشتیم
بالای هفت پردهٔ نیلی است جای ما/ پا چون حباب بر سر دریا گذاشتیم
ما را بس است جلوه‌گه شاهدان قدس
دنیا برای مردم دنیا گذاشتیم... : رهی معیری

آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا/ بی وفا حالا که من افتاده ام از پا چرا
نوشداروئی و بعد از مرگ سهراب آمدی/ سنگدل این زودتر می خواستی حالا چرا...
آسمان چون جمع مشتاقان پریشان می کند/ در شگفتم من نمی پاشد ز هم دنیا چرا
در خزان هجر گل ای بلبل طبع حزین/ خامشی شرط وفاداری بود غوغا چرا
شهریارا بی حبیب خود نمی کردی سفر
این سفر راه قیامت میروی تنها چرا : شهریار

من به مهمانی_ دنیا رفتم/ من به دشت_ اندوه
من به باغ_ عرفان/  من به ایوان_ چراغانی_ دانش رفتم
رفتم از پله ی مذهب بالا/ تا ته ی کوچه ی شک
تا هوای_ خنک استغنا
تا شب_ خیس_ محبت رفتم...: سهراب سپهری

دنیای تب آلوده کویری است که در او
هر گام که بیراهه نهی ، دام هلاک است
هر خار که می روید ازین کهنه نمکزار
گیسوی سواران فرورفته به خاک است... : نادر نادرپور
 
خشکید و کویر لوت شد دریامان/ امروز بد و از آن بتر فردامان
زین تیره دل دیو سفت مشتی شمر
چون آخرت یزید شد دنیامان : مهدی اخوان ثالث
 
دلم تنگ است دلم می سوزد از باغی که می سوزد
نه دیداری نه بیداری نه دستی از سر یاری
مرا آشفته می دارد چنین آشفته بازاری
تمام عمر بستیم و شکستیم به جز بار پشیمانی نبستیم
جوانی را سفر کردیم تا مرگ نفهمیدیم به دنبال چه هستیم
عجب آشفته بازاریست دنیا/ عجب بیهوده تکراریست دنیا
میان آنچه باید باشد و نیست/ عجب فرسوده دیواریست دنیا
چه رنجی از محبت ها کشیدیم/ برهنه پا به تیغستان دویدیم
نگاهی آشنا در این همه چشم/ ندیدیم و ندیدیم و ندیدیم
سبک باران ساحل ها ندیدند/ به دوش خستگان باریست دنیا
مرا درموج حسرت ها رها کرد/ عجب یار وفاداریست دنیا
عجب خواب پریشانی ست دنیا/ عجب آشفته بازاریست دنیا
عجب بیهوده تکراریست دنیا/ میان آنچه باید باشد و نیست
عجب فرسوده دیواریست دنیا : اردلان سرفراز

بیا تا لیلی و مجنون شویم، افسانه اش با من/ بیا با من به شهر عشق رو کن، خانه اش با من
بیا تا سر به روی شانه هم را ز دل گوییم/ اگر مویت چو روزم شد پریشان، شانه اش با من
در میخانه ی چشمت، به گلگشته نگه وا کن/ خرابم کن خراب، آبادی ویرانه اش با من
سلام ای غم، سلام ای همزبان مهربان دل/ پر پرواز وا کن چون پرستو، لانه اش با من
مگو دیوانه خو زنجیر گیسو را ز هم وا کن/ دل دیوانه ی دیوانه ی دیوانه اش با من
در این دنیای وانفسای حسرت زای بی فردا/ خدایا عاشقان را غم مده، شکرانه اش با من
مگو دیگر سمندر در دلت آتش نمی سوزد/ تو گرمم کن به افسون، گرمی افسانه اش با من
چه بشکن بشکنی دارد، فلک در کار سرمستان
تو پنهان بشکن این، نشکستن پیمانه اش با من : بیژن سمندر

دنیای ما، دنیای گلسرخ بود و عطر شکوفه ها
چشم انداز نسترن و بنفشه بود و اقاقیا
رایحه ی خوش زنانه بود: رایحه ی بهشت_ رویاها
رقص_ نرم_ ماهی بود در یک تنگ_ بلور
و آن تنگ_ بلور ، مظهر_ تمام_ دنیا بود
دنیای ما، ترانه بود و موسیقی و ساز و آواز
بال های گشوده بود بر آهنگ_ پرواز
دنیای ما، انصاف بود و مروت
باور به فضیلت بود و به امانت
اما، چه وحشتناک دنیایی شد این دنیا
همه ، شیون است و مصیبت و نا فرجامی
زلزله، پشت زلزله است و سیل و سونامی
روز و شب، کشتار مردمان است در شمال_آفریقا
نابودی و اعدام است در خاورمیانه...
در دام_ بس ناکسان و نا بکاران
گرفتار_ ظلمت و تاریکی و چه بی شماران
کجاست خورشید عالمتاب؟
دکتر منوچهر سعادت نوری
 
ترانه ها
دنیا وفا نداره - اجرا: گوگوش
https://www.youtube.com/watch?v=bCoASXEdrzU
وقتی میگن به آدم دنیا فقط دو روزه آدم دلش می سوزه - اجرا: عارف
http://www.youtube.com/watch?v=neZXCWntXw0
همه دنیا نمیدیدن منو/ من کنار تو تماشایی شدم - اجرا: گوگوش
https://www.youtube.com/watch?v=JAOkOfhRNfw
دنیای این روزهای من - اجرا: داریوش
https://www.youtube.com/watch?v=IYsLl5MC_lc
دنیا دیگه مثل تو نداره - اجرا: بنیامین بهادری
https://www.youtube.com/watch?v=A5fIw883QkU
در این دنیای وانفسای حسرت زای بی فردا
(ترانه لیلی و مجنون) شاعر : بیژن سمندر - آهنگ ساز : حسن شماعی زاده - اجرا: معین
http://www.iransong.com/song/3743.htm
ما دنیاییم
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7_%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%85
تک ‌آهنگ ما دنیاییم
http://www.youtube.com/watch?v=OoDY8ce_3zk

مجموعه ی گٔل غنچه های پندار
http://saadatnoury.blogspot.com/2014/05/blog-post.html