۱۳۹۲ آذر ۷, پنجشنبه

میهن : در زنجیری از سروده ها و ترانه ها

 
ايران عزيز، خانه ی ماست/ ميهن، وطن، آشيانه ی ماست
اين خانه ی شش هزار ساله/ از ماست، به موجب قباله
از كورش و اردشير و دارا/ اين ملك، رسيده است ما را... : حبیب یغمایی

کجا و کی، کنار واژه های که بنشانمت...
اینک، ترا پهلوی شکل گربه ی جغرافیای ایران خواهم گذاشت
پهلوی جسم ایران/ تا بوی کوه و دشت بگیری
بوی خلیج فارس و دریاچه ی بزرگ خزر/ بوی قباد و کیلکا...
تو میهن منی، عشق یعنی میهن
تو را در ایران نه، ایران را در تو خواهم نگاشت : منوچهر آتشی

یک مشت گدای عرب از راه رسیدند/ در میهن پر رونق ما خانه گزیدند
با روضه و با روزه در این باغ پر از گل/ چون گاو دویدند و چریدند و خزیدند
با چوب و چماق وقمه و دشنه و چاقو/ سر ها بشکستند و شکم ها بدریدند
گفتند که این منطق_ اسلام عزیز ست/ اینان که سیه کار تر از شمر و یزیدند
بستند ز نفرت در دانشکده ها را/ استاد و مبارز همه در بند کشیدند
آنگاه به صحن چمن دانش و فرهنگ/ هر جمعه چنان گله ی بز غاله چریدند
با چرک و شپش، لشگر جرار گدایان/ از سامره و کوفه و بیروت رسیدند
روزیکه جوانان وطن در صف پیکار/ لبخند زنان ذائقه ی مرگ چشیدند
امروز سر افراشته درعین وقاحت/ این مرده خوران مدعی خون شهیدند
اینک همه با غارت این مردم بدبخت/ گویی شرف گمشده را باز خریدند
با زور و ریا کاری و دزدی و تقلب/ بر قامت دین، جامه ی تزویر بریدند
موسیقی شان شیون مرگ است و گدایی/ این کوردلان دشمن شادی و امیدند
کوته نظران قاصد دوران توحش/ بر سقف جهان تار خرافات تنیدند
جز مفت خوری مرده خوری نوحه سرایی/ مردم هنر دیگری از شیخ ندیدند
اکنون که سفیهان همه در مسند جاهند/ اکنون که فقیهان همه نیرنگ و پلیدند
در میهن ما، منطق اسلام، چماق است
دزدان همگی پیرو این دین مبین اند : هادي خرسندي

تویی مرد خدا یا خودفروشی؟/ که خون در جام دین هرلحظه نوشی؟
ترا شیخ پلید نابکاری/ چو سگ بسته است بر تخت و عماری
تورا نان می دهد این ملت زار/ که باشی خاک میهن را نگهدار
ترا نان می دهند ابنای ایران/ که بندی راه ایران بر شریران
به قتل آری جوان و مرد و زن را/ زنی در خونشان نان وطن را
به بازو آیه و تکبیر بندی/ جوان و پیر را در تیر بندی
نمی دانی که دین ابزار کار است/ کزو آن شیخ بر مردم سوار است...
محمد جلالی چیمه (م. سحر)
 
برخیز، مام میهن، این مام سرخ دامن/ گوید که سهم ایران زیبا طلوع فرداست
ازخاوران سرخش، خورشید چون برآید/ هرلاله بر مزاری شوریده در تماشاست
بینند اهل دیدن هر روز در نگاهش/ شوق جوانه ای که سرسبزی اش مهیاست
سی سال اگر چه رفته، زنده است آرزومان/ در آسمان ایمان، فردا رها ز یلداست
فردای روشنایی، آزادی و رهایی/ در دیدگان میهن، خورشید گونه پیداست
ای هم وطن نگه کن، در چشم پر چروکت
شبنم نوشته ای را کزآن زمانه بر جاست : ویدا فرهودی
 
با دانه ی دین، سحر و فسون می‌کاری/ بیداد تبر، به باغ خون می‌کاری
در میهن من، باش که طوفان دِروی/ زین باد، که با جهل و جنون می‌کاری
محمد جلالی چیمه (م. سحر)

به دانه دانه اشك مادرانه / به آن اندیشه های جاودانه
به قطره قطره خون عشق سوگند / به سوز سینه های مانده در بند
دلم صد پاره شد بر خاك افتاد / به قلبم از غمت صد چاك افتاد
بگو، بگو آنجا كه رفتی شاد هستی؟‌ / در آن سوی حیات آزاد هستی؟
هوای نوجوانی خاطرت هست؟‌ / هنوزم عشق میهن در سرت هست؟
بگو آنجا كه رفتی هرزه ای نیست؟ / تبر، تقدیر سرو و سبزه ای نیست؟‌
كسی دزد شعورت نیست آنجا؟‌ / تجاوز به غرورت نیست آنجا؟
خبر از گورهای بی نشان هست؟‌ / صدای ضجه های مادران هست؟‌
بخوان همدرد من، هم نسل و همراه / بخوان شعر مرا با حسرت و آه
دوباره اول مهر است و پاییز / گلوی آسمان از بغض لبریز
من و میزی كه خالی مانده از تو / و گلهایی كه پژمرده سر میز : هیلا صدیقی

در اندوه میهن مرا تاب نیست/ که خاموشی ‌اش کمنر از خواب نیست
پر از درد، دل‌ها و لب‌ها خموش/ مگرشان به تن جان ِ بی‌تاب نیست؟
به میدان زن و مرد ِ پیکار هست/ ولی رزم انبوه پُرتاب نیست
همی دار و بیداد و بی‌آبی است/ دمی داد و مهر و نمی آب نیست
بُوَد دشمن و خشکسال و دروج/ در ایران یکی چهره شاداب نیست
نسیمی که از سوی میهن وزد/ جز آه دل و بوی خوناب نیست
نه کارون خروشان نه زاینده رود/ مگر بر سَر ِ کوه برفاب نیست؟
اُرومیّه خشکیده است ای دریغ/ به سویش روان هیچ شاخاب نیست
از آرش نخیزد خروش کمان/ به چنگش مگر تیر ِ پرتاب نیست؟
به همراه بابک در آوردگاه/ نشان پی ِ اسب سهراب نیست؟
و دزدان دین‌پیشه را کار و بار/ بجز دشمنی با زن و شاب نیست
از ایران چُنان غارتی کرده‌اند/ که اعداد را جای واتاب نیست
بگویند هم چنگ و تار و رباب/ جز آنگه که دستی به مضراب نیست
چُنین ننگ و بیداد را چاره هست/ نگویم درین چاله  پایاب نیست
بجز جنبش ملیّ دادخواه/ به سرکوب بیداد اسباب نیست
دلم هر زمان مژده‌ها می‌دهد/ مرا هیچ شکیّ درین باب نیست
که ایران زمین باز یابد شکوه/ دگر دور مهر است و محراب نیست
ببینم خروشیده دریای خلق/ که این خاک، بایای گنداب نیست
چه دریا که پهنای ایران زمین/ که دریا بدین گونه پهناب نیست
فراز آمده کاویانی درفش/ که هان جای ضّحاک کج تاب نیست
خلافت شده کشتی‌اش باژگون/ همش جای جز عُمق گرداب نیست
و خورشید خندان که باز آمدم/ دگر مهلت کرم ِ شب تاب نیست
به تبعید عمری ست تا دیده‌ام/ ز روی وطن هیچ سیراب نیست
دماوند را تا نبینم به چشم/ مرا بهره از مهر و مهتاب نیست
نماز آورم سوی ایران زمین/ بجز میهنم مادر و باب نیست
سُرایم به بانگ دری چامه‌ها/ که همتای شان دُرّ خوشاب نیست
اگر چند دانم که در میهنم/ چُنان من سُراینده کمیاب نیست
بسا  شاعرانند شیرین سخن/ که شان شعر جز چامۀ ناب نیست
هم آهنگ با نبض ایران ولی/ دلی چون دلم در تب و تاب نیست : نعمت آزرم
۵ آذر ۱۳۹۲ خورشیدی/ ۲۵۷۲ ایرانی ِخورشیدی

درسحرگا ه_ ا بتدا ئی_عمر/ آسما ن ، صاف و پاک و روشن بود
گل تباران  به  _گرد_ ما بودند/ جای ما ، در میان_ گلشن بود
در فرا  اوج_ قله های_ شباب/ همدل  و هم مرام_ او گشتیم
سخن_ عشق_ او ، چه شیرین بود/ غرق_ شیرین کلام_ او گشتیم
درمیانسالگی ، و تنگ غروب/ تا که میهن به چنگ توفان شد
وحشت_ قهقرا شد و سرکوب/ کار ما ، کوچ از آن‌ دیاران شد
در سراشیب_ انتهائی_ عمر/ بس شنیدیم  شکوه ها ، از دوست
خاطر از دوست نیست آزرده/ آنچه از "دوست می‌ ‌رسد نیکوست"
درشبانگاه_ پیری  و عزلت/ آسمان ، گرچه روشن و پاک است
قلب ما ، در کنار قطب شمال/ یاد_آن زادگاه و آن خاک است
 
دکتر منوچهر سعادت نوری

ترانه ها
سرفراز باشی میهن من - اجرا : گروهی از مردم
https://www.youtube.com/watch?v=w1uDdcXgHs4
هنوزم عشق میهن در سرت هست - اجرا : هیلا صدیقی
https://www.youtube.com/watch?v=RfxdJTFBgVs
میهن ای میهن -  (از ابوالقاسم لاهوتی) - اجرا : محمدرضا شجریان
https://www.youtube.com/watch?v=E-wL6MqnNXM
شب است و چهره ميهن سياهه - اجرا : محمدرضا شجریان
https://www.youtube.com/watch?v=hBjW6eXcXMU
میهن ما ایران (از محمد تقی کهنمویی) - اجرا : کنسرت موسیقی کودک بسته نگار
http://www.youtube.com/watch?v=zOcuRg5KMVc
سرود میهنی -  اجرا : کنسرت لوریس تکنوازیان
http://www.youtube.com/watch?v=FYbV0-37RaU
سيمای ميهن - اجرا : مجيد اخشابی
https://www.youtube.com/watch?v=6IIjaF5YJEI