۱۳۹۲ شهریور ۱۶, شنبه

دل شکسته ها و سروده ها و ترانه ها‏

 
کسی که حسن و خط دوست ، در نظر دارد
محقق است که او ، حاصل بصر دارد...
ز زهد خشک ملولم ، کجاست باده ی ناب
که بوی باده ، مدامم دماغ تر دارد
ز باده ، هیچت اگر نیست این ، نه بس که ترا
دمی ز وسوسه ی عقل ، بی‌خبر دارد
کسی که از ره تقوا ، قدم برون ننهاد
به عزم میکده اکنون ، ره سفر دارد
دل شکسته ی حافظ ، به خاک خواهد برد
چو لاله ، داغ هوایی که بر جگر دارد
حافظ
 
بر من ، در وصل بسته می دارد دوست
دل را به عنا* ، شکسته می دارد دوست
زین پس ، من و دلشکستگی بر در او
چون دوست ، دل شکسته می دارد دوست
مولوی

*عنا = رنج . مشقت . بندی و اسیر گردیدن
گفتم ، شکریم ده به جان تو/ کاخر من دلشکسته ، جان دارم
گفتی ، که تو را شکر زیان دارد/ گو دار ، که من بسی زیان دارم
تا چند رخت به آستین پوشی/ تا کی ز تو ، سر بر آستان دارم
گفتی ، که جهان به کام عطار است
من بی تو کجا ، سر جهان دارم
عطار نیشابوری
 
گهی ، که وصف سر زلف دلکش ات گویم
شود زبان_ من_ دلشکسته ، پیچیده
از آن سیاه شد آن زلف مشکبار ، که هست
به چین فتاده و برآفتاب ، گردیده
خواجوی کرمانی
 
سرمایهٔ جان باختم ، تن را ز جان پرداختم
آخر به مردن ساختم ، تدبیر هجران تو را
هر چند بشکستی دلم ، از حسرت پیمانه‌ای
اما دل بشکسته ‌ام ، نشکست پیمان تو را
آشفته خاطر کرده ‌ام ، جمعیت عشاق را
هر شب که یاد آورده‌ ام ، زلف پریشان تو را
فروغی بسطامی
 
تو سوز آه من ای مرغ شب ، چه میدانی؟
ندیده ای شب من تاب و تب ، چه میدانی؟
بمن گذار ، که لب بر لبش نهم ای جام
تو قدر بوسه ی آن نوش لب ، چه میدانی؟
چو شمع و گل شب و روزت به خنده می گذرد
تو گریه ی سحر و آه شب ، چه میدانی؟
بلای هجر ، ز هر درد جانگدازتر است
ندیده داغ جدایی ، تعب چه میدانی؟
رهی به محفل عشرت به نغمه لب مگشای
تو دل شکسته ، نوای طرب چه میدانی؟
رهی معیری
 
صبا به شوق ، در ایوان شهریار آمد
که خیز و سر به در از دخمه کن ، بهار آمد
ز زلف زرکش خورشید بند سیم سه تار
که پرده های شب تیره ، تار و مار آمد
به شهر چند نشینی ، شکسته دل برخیز
که باغ و بیشه ی شمران ، شکوفه زار آمد
بسان دختر چادرنشین صحرائی
عروس لاله ، به دامان کوهسار آمد
شهریار
 
شب ، خفته درخموشی و شب زنده دار ِ شب، چشمان مریم است
مهتاب ، کم کمک ز پس ِ شاخه های بید
دزدانه می کشد سر ، و می افکند ، نگاه
جویای مریم است و همی جویدش به چشم ، در آن شب ِ سیاه
دامن کشان ز پرتو ِ مهتاب ، تیرگی
رو می نهد به سایه ی اشجار ِ دوردست
شب ، دل شکسته و پرتو ِ نمناک ِ ماهتاب ، خواب آورست و مست
اندر سکوت ِ خرم و گویای بوستان
مه ، موج می زند چو پرندی به جویبار
می خواند آن دقیقه که مریم به شستشوست ، مرغی ز شاخسار
فريدون توللی

هوای باغ ندارد، دلِ شکسته ی من
توانِ شِکوَه ندارد ،زبانِ بسته ی من
دلِ شکسته ندید و ،زبانِ بسته نگفت
تو را ،و قصه ی جانِ به غم نشسته ی من
چگونه با تو بگویم، از این مسافت دور
نیازِ سرکشِ دیدار و پای بسته ی من
چه کرد؟ با دلِ تنگم، هوای دیدنِ تو
تو، دل سپُرده ی خویشی،گُلِ خُجسته ی من
کجا؟به کِی؟چه بگویم؟،شکسته شُد یاغی
به بند و بَست نیاید، دلِ شکسته ی من
دکتر کریم سهرابی (یاغی)
 
ازخشم_ ناگهان_ ‌تو عمریست خسته ایم
وز طبع_ بد گمان ‌تو بس دلشکسته ایم
بیهوده و عبث شده ‌است کار_ ما و تو
در انتظار_معجزه ، حیران نشسته ایم

دکتر منوچهر سعاد ت نوری
 
ترانه ها‏
دل شکسته - اجرا : ویگن
https://www.youtube.com/watch?v=2j5Bbjo_oFM
دلم شکسته - اجرا : الهه
https://www.youtube.com/watch?v=2WLfUtMJccw
دل شکسته - اجرا : حميرا
https://www.youtube.com/watch?v=qYRerICvrdg
دل شکسته - اجرا : مهستی
https://www.youtube.com/watch?v=xdtSIf9lB4U
دل من شکسته بهتر  - اجرا : کورس سرهنگزاده
https://www.youtube.com/watch?v=lsx9FKMz9eM
دل شکسته - اجرا : شاد مهر عقیلی
https://www.youtube.com/watch?v=TPUTVNys5Pw
دل‌ شکسته - کاری از بهنام صفوی
https://www.youtube.com/watch?v=-BpQIirKbT8
فرشته ی دل‌ شکسته - کاری از مریم
https://www.youtube.com/watch?v=k_TwCboOEPM
جنگ و گریز ، دل شکسته - کاری از فریدون آشنا
https://www.youtube.com/watch?v=5v4Bolx9Mvw