۱۳۹۱ اسفند ۸, سه‌شنبه

باخته ی_عشق


بار دیگر ، به جنون ، پای در انداخته‌ است
زلف آشفته ، از این شهر ، برون تاخته است

عاشقانه ، ای بسا ، راز_ دلی ، نشناخته‌ است
ماجرای_عشق را ، او دست_ آخر باخته است

دکتر منوچهر سعادت نوری