۱۳۹۱ دی ۱۰, یکشنبه

ایران چگونه است؟

رباعی

در آسمان ایران ، در آن کهن دیاران
خورشید بی فروغ است ، اندک ضیا ندارد

آن کلبه های یاران ، منزلگه عزیزان
خاموش و سوت و کور است، ساز و نوا ندارد

دکتر منوچهر سعا دت نوری
يکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۱ - ۳۰ دسامبر ۲۰۱۲

مجموعه ی گل غنچه های پندار