۱۳۹۱ آذر ۲۵, شنبه

گل غنچه های پندار


مجموعه‌ ی گٔل غنچه‌های پندار مشتمل بر تعدادی سروده وچند قطعه ی ادبی به شرح زیر است
6 - درباره ی عشق
 7 - عا قبت دنبا له روها
8 - حرف خوش
36: بغض
 53: آخر چرا؟  
114:  A Chain of Selected Quotes and Poems on Christ, in English & Persian
115: گروگان(به مناسبت آغاز سال ۲۰۱۲ میلادی) 
 157: غم مخور : در زنجیری از سروده‌های فکاهی و جدی
175 : ژانویه در زنجیری از سروده‌ ها 
176 :  تار و نوازندگان نامدار آن در ایران
177 : پژوهشی پیرامون سفر نامه و سفر نامه نویسان نامدار ایران
178 :  چادر از نگاه برخی سرایندگان این زمانه
179 : چند پرسش اساسی از سوی چند سراینده
180 : برای یک "زن" : در زنجیری از سروده ها
181 : یا دی از سرزمین : ازنگاه برخی سرایندگان این زمانه‏
182 : زنجیره ی " هُلو " در سروده های نغز و طنز
183 : گندم : از زبان برخی سرایندگان پارسی گوی
184 : گندم نمایان
185 : گاو : در زنجیری از سروده ها
186 : روزگاران : از دیدگاه یک سراینده
187 : اشاراتی به بیست و دوم بهمن : در زنجیره ی سروده‌ها
188 : عشق : از دید گاه یک سراینده
189 : برخیز : از زبان برخی سرایندگان این زمانه
190 : باده ی عشق
191 : باخته ی_عشق
192 : زنجیره ی "باخته" در سروده ها
193 : "شقایق" از نگاه برخی سرایندگان این زمانه
194 : نسیم ها : در سروده های برخی سخنو ران امروز
195 : خاطره ها و سروده ها
196 : نوروز : در سروده های برخی سخنو ران امروز
197 : یادی از گذشته ها
198; چند شاخه گل : از یک سراینده
199 : فروردین : از نگاه برخی سرایندگان این زمانه
 200: تاریخ واقعه و توطئه و فاجعه
201 : زنجیره ی " وصل " : در سروده های یک سراینده
202 : " شیرین " : از دیدگاه یک سراینده
203 : با "تاریخ" : در زنجیره ی برخی سروده ها
204 : اشاراتی به "سرزمین" : در زنجیره ی از سروده ها
205 : عشقبازی گل و بلبل
206 : سروده هایی در زمینه ی "اسارت"
207 : خواب های یک سراینده
208 : خواب : در زنجیری از سروده ها
209 : "مستانه" : در سروده های برخی سرایندگان این زمانه
210 : عروس : در زنجیری از سروده ها
211 : انتخاب ، انتخابات ، رأی : در زنجیری از سروده ها
212 :  درود به ایران و ایرانیان
213 :  سروده های "بنگر" : از زبان برخی سخنوران
214 : سازها و آوازها : در زنجیر ی از سروده ها
215 : پیشترها ، می شد
216 : آه ها و گذشته ها در زنجیری از سروده ها و ترانه ها
217 : بهشت_ بی دربان
218 : زنجیره ی "دربان" و "دربانی" : در سروده ها
219 : مهتاب : در زنجیری از ترانه ها و سروده ها
220 : کاش : در زنجیری از هفت سروده و هفت ترانه ها
221 : آتشفشان : در زنجیری از سروده ها و ترانه ها
222: اشاراتی به "تمدن" : در زنجیری از سروده ها
223 : عشق و شور و مستی : در برخی از سروده ها و ترانه ها
224 : آرزو ها و سروده ها و ترانه ها
225 : برقی زد و بهمن شد
226 : برخی سروده های مجموعه‌ ی گٔل غنچه‌های پندار
227 : رعد ها و برق ها : در سروده ها و ترانه های این زمانه
228 :  زنجیره ی "دشمن" در برخی سروده ها و گفته ها و ترانه ها
229 : خشم های یک سراینده
230 : انسان
231 : خشم : در زنجیری از سروده ها و ترانه ها
232 : رباعیات غذا و تغذیه
233 : عصیان
234 :  عصیان : در زنجیری از سروده های این زمانه
235 : خروش های یک سراینده
236 : خروش در زنجیر برخی از سروده های این زمانه
237 : خروش ها و ترانه ها و سروده ها
238 : نوید‌ها و سروده‌ها
239 : "از در درآمدي" : در موسیقی و زنجیری از سروده های طنز و نغز
240 : ای ایران، ای وطن ایران من : در گلچینی از سروده ها و ترانه ها
241 : قبیله ها و سروده ها و ترانه ها‏
242 : "دوباره" های یک سراینده
243 : دل شکسته ها و سروده ها و ترانه ها
244 : پیوند
245 : خورشید از نگاه یک سراینده
246 : خورشید ها و سروده ها و ترانه ها
247 : زنجیره ی "شتر" : در برخی از سروده های این زمانه
248 : دوباره های عاشقانه : در زنجیری از سروده ها و ترانه ها
249 : عصرهای یک سراینده
250 : زنجیره ی "عصر" : در برخی سروده ها، ترانه ها، نوشتار ها و فیلم ها
251 : سروده ها و ترانه های "کعبه" در گلچینی از بهترین ها
252 : منبرها و سروده ها و ترانه ها
253 : بانگ خروس
254 : خروس ها و سروده ها و فیلم ها
255 : پرواز از قفس
256 : چادرها : سروده ها و ترانه ها و فیلم ها
257 : کارون : سروده ها و ترانه ها ، فیلم ها و یادها
258 : اشاراتی به "خدا "  : در زنجیری از سروده ها و ترانه ها
259 : خدایان یک سراینده
260 : قفس ها و سروده ها و ترانه ها
261 : سروده ها و بازگفته هایی ازحقیقت
262 : دولت و حکومت : در زنجیری از بازگفته ها و سروده ها و ترانه ها
263 : میهن : در زنجیری از سروده ها و ترانه ها
264 : نردبان : در زنجیری از سروده ها
265 : به یاد "ماندلا" : در زنجیری از سروده ها
266 : درخت : در زنجیری از سروده ها ی این زمانه
267 : درخت : در زنجیری از ترانه ها ی این زمانه
268 : درختان یک سراینده
269 : درود فراوان بر شکوه و عظمت فرهنگ ایران
270 : خنده ها : در زنجیری از سروده ها ی این زمانه
271 : واژه ی "فرهنگ" و یک سراینده
272 : فرهنگ : در زنجیری از سروده ها
273 : جهنم ها
274 : گدای عشق
275 :   او
276 :  انقلاب و گردباد بهمن ۵۷: در زنجیری از سروده ها
277 : بحر طویل "عشق" و یک سراینده
278 : هست  ... نیست: در زنجیری از سروده ها
279 : روزِ نو : در زنجیری از سروده ها
280 :  گفتنی ها و ناگفتنی ها : در زنجیری از سروده ها
281 : گلچینی از سروده ها و ترانه های کاروان
282 : عناصر شیمیایی : در زنجیری از سروده ها
283 : فریاد‌های یک سراینده
284 :  فریاد ها و سروده ها و ترانه ها
285 : مکتب ها : در زنجیری از سروده ها ی این زمانه
286 : گلچینی از سروده ها در تارنمای یوتیوب
287 : دنیاها و سروده ها و ترانه ها
288 :  دنیاهای یک سراینده
289 :  دامن ها : در زنجیری از سروده ها و ترانه ها و تصویرها
290 : شکنجه : در زنجیرسروده ها و رشته رشته نوشته ها وگونه گونه نشانه ها
291 : وطن : از نگاه برخی سرایندگان این زمانه
292 : دل می خواد فردا بشه
293 : ترياک ها، وافورها : در زنجیری از سروده ها و نوشته ها و ترانه ها
294 : آسمان های یک سراینده
295 : خدا : از نگاه برخی سرایندگان این زمانه
296 : شناسنامه
297 : شناسنامه ها و سروده ها و ترانه ها
298 : فوتبال
299 : فوتبال : در زنجیری از سروده ها
300 : چتر: در زنجیری از نوشته ها و ترانه ها و سروده ها
301 :  جام ها و پیاله ها : در زنجیری از سروده ها
302 : بخش هایی از مجموعه ی گٔل غنچه های پندار
303 : رباعی زباله
304 : زباله ها : در زنجیری از سروده ها
305 : من ماندم : در زنجیری از سروده ها
306 : بخش سوم از مجموعه ی گٔل غنچه های پندار
307 : بخش چهارم از مجموعه ی گٔل غنچه های پندار
308 : واژه ها
309 : سرمایه و سرمایه داری در زنجیری از سروده ها
310 : صحبت : در زنجیری از معنا واژه ها و سروده ها و ترانه ها
311 : زنجیره ی "گوهر" در  سروده های یک سراینده
312 : می‌بینم : در زنجیره ی سروده ها و ترانه ها
313 : جندی شاپور
314 :  سیاست در زنجیری از سروده ها
315 : زنجیره ی "شیخ" در برخی سروده ها
316 : همدان (اکباتان) در زنجیری از سروده های این زمانه
317 : دین و ایمان : در زنجیری از سروده ها
318 : چای : در زنجیری از سروده های این زمانه
319 : شاعران و شعرها : در زنجیری از سروده ها
320: گذشته را په خاطر بیاوریم
321 : لحظه ها و سروده ها و ترانه ها
322 :  زمستان: از نگاه برخی سرایندگان این زمانه
323 : در چای سرای یک سراینده
   324 : لحظه ها در زنجیری از سروده ها/ به زبان انگلیسی
325 : انگلیس و انگلیسی ها، لندن و لندنی ها : در زنجیری از سروده ها
326 : شادی و شادمانی در زنجیری از سروده ها/ انگلیسی و فارسی
327 : خود ساخته و خود ساختگی: در زنجیری از نوشتارها و گفتارها و سروده ها
328 : می_ ناب: در زنجیری از سروده ها
329 : فضیلت: در زنجیری از سروده ها/ انگلیسی و فارسی
330 : رفتن ها: در زنجیری از سروده ها و ترانه ها
331 : آمدن ها: در زنجیری از ترانه ها و سروده ها
332 :  چالوس: در زنجیری از سروده ها
333 : "آریا" و "آرین" در برخی سروده ها
334 : شیرها و  سروده ها/ انگلیسی و فارسی
335 : خورشیدها و سروده ها
336 : "نقش" و "نقاشی" در سروده های یک سراینده
337 : نقش ها، نقاش ها و نقاشی ها: در زنجیری از سروده ها/ انگلیسی و فارسی
338 : پیوندها: در زنجیری ازترانه ها و سروده ها (فارسی و انگلیسی)
339 : شب های زمستان: در زنجیری از سروده ها/ انگلیسی و فارسی
340 : رباعی طنز سقلمه
341 : رباعی "غلغلک، نشگون و سقلمه"
342 : رباعی "قو"
343 : " قو " در زنجیری از سروده ها/ انگلیسی و فارسی
344 : رباعی عینک
345 : "عینک" در زنجیری از سروده ها/ انگلیسی و فارسی
346 : اصفهان (سپاهان) در زنجیری از سروده های این زمانه
347 : زنجیره ی "بهمن" در سروده ها
348 : اشاراتی به "درد" و "رنج" و "محنت" در سروده های یک سراینده
349 : "درد" در زنجیری از سروده های این زمانه
350 :" پرچم" در زنجیری از سروده ها/ انگلیسی و فارسی
351 : دلباخته در زنجیری از سروده ها/ انگلیسی و فارسی
352 : بهار در زنجیری از سروده ها و ترانه ها/ انگلیسی و فارسی
353 : گل افشان در زنجیری از سروده ها
354: باخته ی عشق (٢)
355 : "نرد" و "تخته نرد" در زنجیری از سروده ها
356 : هسته و"سلاح هسته ای" در زنجیری از سروده ها/ انگلیسی وفارسی
357 : شتاب: در زنجیری از سروده ها و ترانه ها
358 : "زندگی" های یک سراینده
359 :  زندگی: در زنجیری از سروده ها
360 : خراب: در زنجیری از سروده های این زمانه
361 - زنجیره ی "پلنگ" : در برخی از سروده ها
362 : " چرا؟ " در زنجیری از سروده های یک سراینده
363 : زنجیره ی سروده های " چرا ؟ " از برخی سرایندگان این زمانه
364 : "رُخ" سروده های یک سراینده
365 : گزیده سروده ها و ترانه هایی درباره ی "رخ"
366 : تنهایی
367 : کوچه ها و کوی ها از نگاه یک سراینده
368 : کوچه ها : در سروده های برخی سخنو ران امروز
 369 : کیستم: در زنجیری از سروده ها
370 : عزلت ها و تنهایی های یک سراینده
371 : تار و پود: در زنجیری از ترانه ها و سروده ها
372 : زنجیره ی "زیبا" : در سروده های یک سراینده
373 : زیبایی: در زنجیری از گفتاوردها و سروده ها
374 : زنجیره ی " آتش " در سروده های یک سراینده
375 : شیدایی های یک سراینده
376 : آتش : در زنجیری از ترانه ها و سروده ها
377 : دریاها: از نگاه یک سراینده
378 : دریا : در زنجیری از سروده های این زمانه
379 : چه شد؟
380 : زنجیره ی " چه شد؟ " در ترانه ها و سروده ها
381 : دریغ و دریغا: در زنجیری از ترانه ها و سروده ها
382 : "دریغ" های یک سراینده
383 : رباعی: گرفتار و اسیر
384 : زنجیره ی "تسکین" در سروده ها و ترانه های این زمانه
385 : رؤیا های یک سراینده
386 : زنجیره ی "خواب" و"رویا" در برخی از ترانه ها و سروده ها
387 : سراپایش: در زنجیری از سروده ها / انگلیسی و فارسی
388 : بلورها: از نگاه یک سراینده
389:  رباعی : جدایی آفرین
390 : طبیعت : از نگاه برخی سرایندگان این زمانه
391 : باغ های یک سراینده
392 : درین شهر غریبیم: در زنجیری از سروده ها
393 : برگشتن ها: در زنجیری از سروده ها/ انگلیسی و فارسی
394 : دوستی
395 : فلسفه: در زنجیری از سروده های این زمانه
396 : باغ ما
397 :  فلسفه های یک سراینده
398 : رباعی : گویند غم مخور
399 : غم مخور : در زنجیری از سروده‌ها و ترانه ها / انگلیسی و فارسی
400 : "دیو": در زنجیری از سروده ها
401 : لبخند در زنجیری از سروده ها
402 : بسان قو
403 : "خاک نیاکان"، "قوم آرین" و "سرزمین آریایی" از نگاه یک سراینده
404 : لبخند مرموز ژوکوند
405 : لبخند: از نگاه یک سراینده
406 : قبیله ی ما
407 : دیوانه
408 : به مناسبت عملیات تروریستی (جمعه ۲۲ آبان ۱۳۹۴/ ۱۳ نوامبر ۲۰۱۵) در پاریس/ انگلیسی و فارسی
409 : دیوانه: در زنجیری از سروده ها و ترانه ها
410 : سنگدل
411 : سنگدل : در زنجیری از سروده ها
412 : رباعی آهوی وحشی
413 : آهوی وحشی : در زنجیری از سروده ها و ترانه ها
414 : رباعی طنز : خرنامه
415 : خر نامه در زنجیری از سروده ها
416 : نعره ی مستان: در زنجیری از سروده ها
417 :  حوض : در زنجیری از سروده ها و اصطلاحات فارسی
418 : زنجیرهای یک سراینده
419 : زنجیرها: در زنجیری از سروده ها و ترانه ها
420 : رباعی: ماده آخوندک "نر" خوار
421 : جنگ و نبرد های یک سراینده
422 : جنگ و نبرد : در زنجیری از سروده ها/ انگلیسی و فارسی
423 : ناز و غمزه ، عشوه و کرشمه: از نگاه یک سراینده
424 : ناز و غمزه ، عشوه و کرشمه : در زنجیری از سروده ها
425 : شعر و شاعری : در زنجیری از سروده ها ی این زمانه
426 : اعجاز: در زنجیری از سروده ها ی این زمانه
427 : "سیاست ها" : از دیدگاه برخی سرایندگان این زمانه
428 : نوروز و سال نو : در زنجیری از سروده ها
429 : پل: در زنجیری از ترانه ها و سروده ها ی این زمانه
430 : "محبت": در زنجیری از ترانه ها و سروده ها
431 : رباعی : من که میدانم/ من چه میدانم
432 :"من که می دانم/ من چه دانم": در زنجیری از ترانه ها و سروده ها
433 : رباعی : حاشا چرا ؟
434 : حاشا و حاشا چرا؟ در زنجیری از سروده ها
435 : زمانه: در زنجیری از سروده ها و ترانه ها
436 : اخگر ها: در زنجیری از سروده ها
437 : رباعی: تو
438 : عرفان و حکمت: در زنجیری از سروده های این زمانه
439 : شادی های یک سراینده
440 : رباعی دوازده
441 : "دوازده" : در زنجیری از سروده ها
442 : پرنیان : در زنجیری از سروده ها
443 : بوسه: در زنجیری از سروده های یک سراینده
444 : آذین: در زنجیری از سروده های این زمانه
445 : کوچه ها و خیابان ها: در زنجیری از سروده ها
446 : صداها و تپش های قلب : در زنجیری از سروده ها
447 : حرف: در یک سروده و یک ترانه و یک رقص
448 : حرف های یک سراینده
449 : فرداهای یک سراینده
450 : فردا: در زنجیری از سروده های دیروز و امروز
451 : "نیک" و "بد" : در زنجیری از سروده ها
452 : صبح های یک سراینده
453 : خیال های یک سراینده
454 : عاشقانه های "هنوز" : در زنجیری از سروده ها
455 : ساق پا : در زنجیری از سروده ها
456 : سروده‌های مجموعه ی امید و آرزو
457 : خواب آلوده ها: در زنجیری از سروده ها
458 : ابریشم: در زنجیری از سروده های یک سراینده
459 : رباعی دنیای امروز
460 : هوشنگ در زنجیری از سروده ها
461 : شبانه های یک سراینده
462 : عاقل و دانای شهر و دنیای امروز
463 : شعله های عشق
464 : سا‌حل و بندر در زنجیری از سروده های یک سراینده 
465 : رباعی عطر یار
466 : "دست بوس" : در زنجیری از سروده ها
467 : انسان: در زنجیری از سروده ها
468 : زنجیره "زندان" در سروده های یک سراینده
469 : دماوند در زنجیری از سروده ها
470 : زندان در زنجیری از سروده ها
471 : "شیر" و "شکر" در زنجیری از سروده ها
472 : " میدان " در سروده های یک سراینده
473 : زنجیره ی " جنون " در گلچینی از سروده های این زمانه
474 : دونالد ترامپ و زنجیری از سروده ها
475 : رباعی وعده های " دونالد ترامپ"
476 : میدان در زنجیری از سروده ها
477 : میانسالی در زنجیری از سروده ها
478 : گریه های پاییزی در زنجیری از سروده ها
479 : بهشت و جهنم های یک سراینده
480 : زنجیره ی سروده های بهشت و جهنم
481 : مرز و بوم های یک سراینده
482 : مرز و بوم: در زنجیری از سروده های این زمانه
483 : ابر و باران های یک سراینده
484 : زنجیره ی ابر و باران در سروده های این زمانه
485 : به یاد غلامحسین خان درویش نوازنده ی نامدار تار
486 : درشکه ها و کالسکه ها در زنجیری از سروده ها
487 : رباعی : آن خون ناحق
488 : خون ناحق: در زنجیری از سروده ها
489 : رباعی: اعتصاب غذا
490 : "ما": در زنجیری از سروده‌ها
491 : درخصوص برف
492 : تجسم آینده
493 : رازهای طبیعت در زنجیری از سروده ها و نوشته ها و ترانه ها
494 : رباعیات "دموکراسی"
495 : دموکراسی: در زنجیری از سروده ها
496 : رباعی الاکلنگ
497 : سالگرد انقلاب بهمن: در زنجیری از سروده ها‏
498 : منظومه ی عشق به مناسبت روز ولنتاین و جشن سپندارمذگان
499 : کوهسار: در زنجیری از سروده های این زمانه
500 : آن شب: در زنجیری از سروده ها
501 : پشیز: در زنجیری از سروده ها
502 : راه و رسم زندگی
503 : عید و بهار و  سال های نو_ یک سراینده
504 : گروگان: در زنجیری از سروده ها
505 : رباعی قاراشمیش
506 : رباعی متلک
507 : گریه ها در زنجیری از سروده ها
508 : پیاله ها: در زنجیری از سروده ها
509 : باده ها و جام ها و پیاله های یک سراینده
510 : "خدا " : در برخی از سروده هاای این زمانه
511 : رباعی روزگار
512 : رباعی: بوسه گل
513: روزگار در زنجیری از سروده های یک سراینده
514 : مستی های یک سراینده
515 : آدمیزاده: در زنجیری از سروده ها و ترانه ها
516 : رباعی: برهنه بانویی بر فراز کوه
517 : مست ها و سروده ها
518 : تجدد و توقف و قهقرا
519 : رباعی: مردم آزاری و زیان های آن
520 : وفای عشق کمربند ایمنی ست
521 : زنجیر سروده هایی در زمینه ی "مردم آزاری"
522 : ء بی خبر' در زنجیری از سروده ها
523 : پدر: در زنجیری از سروده ها
 524 : بی خبری های یک سراینده
525 : رباعی: آمد و گذشت
526 : تیر و روز تیر و تیرگان در زنجیری از سروده ها
527 : ماهرخ: در زنجیری از سروده ها
528 : پدیده: در زنجیری از سروده ها
529 : پردیس: در زنجیری از سروده ها
530 : پریا: در زنجیری از سروده ها
531 : زنجیره ی نوه ها
532 : تارا: در زنجیری از سروده ها
533 : تلفن: در زنجیری از سروده ها
534 : " چنین" و " چنان" ها: در زنجیری از سروده ها
535 : رباعی سنجاب
536 : سنجاب: در گلچینی از سروده های این زمانه
537 : "عکس رخ یار": در زنجیری از سروده ها
538 : رباعی پیاز
539 : پیاز در زنجیری از سروده ها
540 : رباعی خشم طبیعت
541 : خشم طبیعت: در زنجیری از سروده ها و ترانه ها
542 : زنجیره ی " ریا " در سروده ها
543 : نفس ها و سروده ها و ترانه ها
544 : من کیستم: در زنجیری از سروده ها
545 : برگرد: در زنجیری از سروده ها و ترانه ها
546 : کاخ سفید: در زنجیری از سروده ها
557 : زخم: از نگاه برخی سرایندگان کهن و این زمانه
558 : رباعی آزار جنسی و بد نامی
559 : غم مخور در زنجیر سروده های این زمانه
560 : رباعی الهه
561 : هنگامه: در زنجیری از سروده ها
562 : قهوه و قهوه خانه: در زنجیری از سروده ها و گزارش ها
563 : شتر ها و سروده ها
564 : "سكوت" در سروده های یک سراینده
565 : رباعی سکوت تو
566 : " پیری ": از دیدگاه یک سراینده
567 : آسمان ها و سروده ها
568 : رباعی: سال نو
569 : رباعی در مدار عاشقی
570 : پرسشی در مورد عشوه های او
571 : آموخته های یک سراینده
572 : رباعی ویژگی های فیل
573 : " فیل": در زنجیری از سروده های این زمانه
574 : رباعی: حیران و بی خبر
588 : رباعی چمروش
589 : رباعی عنقا و ققنوس
590 : عنقا و ققنوس در زنجیری از سروده ها 
591 : رباعی مرغ طوفان
592 : مرغ طوفان : در زنجیری از سروده ها
593 : " شب" و "مستی": در زنجیری از سروده های این زمانه
594 : نسلی که ما بودیم
595 : رباعی: آمدم
596 : آمدن ها از نگاه یک سراینده
597 : نگارها و نقش و نگارهای یک سراینده
598 : "پرده ی پندار": در زنجیری از سروده ها
599 : "آتش خشم": در زنجیری از سروده ها
600 : پرده ها ی پندار یک سراینده
601 : زنجیره ي "یاد یار" در سروده ها
602 : رباعی زندگی او
603 : امید و آرزوی سعادت در زنجیری از سروده ها
604 : زنجیره ي "ضحاک" در سروده های دیروز وامروز
605 : مهلکه در زنجیری از سروده ها
606 : مسجد سلیمان در زنجیری از سروده ها
607 : رباعی هوای عشق
608 : رباعی: مرد راه
609 : مرد راه: ازنگاه برخی سخنوران پارسی گوی
610 : آغوش ها در زنجیری از سروده های دیروز وامروز
611 : زنجیره ی سروده ها و ترانه های "سعادت"
612 : رباعی آقا موشه و خاله سوسکه
613 : خاله سوسکه و آقا موشه در زنجیری از سروده ها
614 :  نمی خواهم
615 : زنجیره ی " کوه قاف" در سروده ها
616 : می خوارگی در زنجیری از سروده ها و ترانه ها
617 : رباعی عطر گیلاس و بستر الماس
618 : زنجیره ی سروده ها و ترانه های " گیلاس" و شکوفه های آن
619 : " قَمَر": در زنجیری از سروده ها
620 : رباعی  نگاه کن
621 : " نگاه کن": در زنجیری از سروده های دیروز و امروز
622 : خاکی در زنجیری از سروده ها و ترانه ها
623 : سروده ها و نظریاتی در مورد حقیقت
624 : کفش در زنجیری از سروده ها و ترانه های این زمانه
625 : رباعی نسناسی و بی فرهنگی
626 : نسناس در زنجیری از سروده ها
627 : پای افزار و انواع آن در زنجیری از سروده ها
628 : رباعی هندوانه
629 : هندوانه در زنجیری از سروده ها 
630 : در کنارم بمان
631 : کنار من: در زنجیری از سروده ها و ترانه ها
632 : رباعی افسانه های بلخ
633 : " بلخ " در زنجیری از سروده ها
634 : "حل مشکل": در گلچینی از سروده های کهن و این زمانه
635 : " اسیر" در گلچینی از سروده ها و ترانه های این زمانه
636 : "شورعشق" در زنجیری از سروده ها
637 : حیرت از دگرگونی رفتار
638 : "حیرت" در سروده های یک سراینده
639 : "به حیرتم" در گلچینی از سروده ها و ترانه ها
640 : "کیمیا" در برخی از سروده ها
641 : رباعی ما
642 : " ماییم ": در گلچینی از سروده ها و ترانه ها
643 : رباعی پی آمد ظلم در برخی کشورهای خاورمیانه
644 : حال دل_ یک سراینده
645 : "حال_ دل" در زنجیری از سروده های این زمانه
646 : جشن های نوروز و مهرگان
647 : مهرگان در زنجیری از سروده ها
648 : چاره ی کار در گلچینی از سروده ها و ترانه ها
649 عمر: در زنجیری از سروده ها
650 : زمستان و شب های آن: در گلچینی از سروده های این زمانه
651 : رباعی بریان
652 : رباعی نابکاران
653 : رباعی بیقرار
654 : بیقرار: در گلچینی از سروده ها و ترانه های این زمانه
655 : "نابکار" و " نابکاران ": در زنجیری از سروده ها
656 : " برف " : در سروده ها ی دیروز و امروز
657 : نظریاتی پیرامون "عشق" در تازه ترین سروده ها و ترانه ها
658 : رباعی تو چه کردی
659 : چه کردی: در گلچینی از سروده ها و ترانه ها
660 : " سیر" : در زنجیری از سروده ها
661 : مرد_ راه: در گلچینی از سروده های این زمانه
662 : " راه " : در گلچینی از سروده ها ی دیروز و امروز
663 : سال نو و نوروز و سروده ها
=====