۱۳۹۰ تیر ۱۲, یکشنبه

معجزه


ازخشم_ ناگهان_ ‌تو عمریست خسته ایم
 وز طبع_ بد گمان ‌تو بس دلشکسته ایم

بیهوده و عبث شده‌است کار_ ما و تو
در انتظار_معجزه ، حیران نشسته ایم

دکتر منوچهر سعا د ت نوری