۱۳۹۰ خرداد ۱۹, پنجشنبه

لحن گرم عشق

چشمک نمی ز نی که بیا ئی بسا ن نور
بوسه نمی د هی ، که گشا ئی ره عبور

مستی نمی کنی که سرا پا ئی از غرور
عریا ن نمی شوی ، که نما ئی تن بلور

ازبهر نا زهای ‌تو گرصد حکا یت است
آن لحن گرم عشق توما را کفا یت است

دکتر منوچهر سعا دت نوری